SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

21 januari 2016, Böneveckans DAG 4: Ett prästerligt folk kallat att förkunna evangeliet

1 Mos 17:1–8 Ditt namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk.

Psalt 145:8–12 Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Rom 10:14–15 Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?

Matt 13:3–9  En del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

 

Kommentar

 

Dessa reflektioner har inspirerats av producenterna för det kristna programmet på söndagsmorgnarna. Utmaningen att sända denna kristna röst i den lettiska nationella televisionen har lärt dem att det är bara när vi erkänner andra kristna som bröder och systrar som vi vågar föra ut Guds ord på den offentliga arenan.

 

  • I dagens värld, mer än någonsin tidigare, flödar orden in i våra hem. Inte bara genom samtal men också från television, radio och nu också genom sociala medier. Dessa ord innehåller kraft att bygga upp men också att riva ned. En stor del av denna ocean av ord tycks meningslös: splittring snarare än uppbyggelse.

  • Man kan drunkna i en sådan ocean där det inte finns någon åsikt att gripa efter. Men vi har hört ett frälsande ord som har kastats ut till oss som en livlina. Det kallar oss till gemenskap och drar oss till enhet med andra, som också har hört det ordet. Förut var vi inte ett folk, men nu är vi Guds folk.

  • Mer än detta – vi är ett folk av präster. Tillsammans med andra har vi tagit emot hans ord, våra ord är inte längre enstaka droppar som går förlorade i en ocean. Nu har vi fått ett kraftfullt ord att förmedla. Vi kan säga det med full kraft: Yeshua, Gud räddar.

 

Frågor

  • Vilka personliga ambitioner, tävlingsanda, falska föreställningar om andra kristna fördunklar vår förkunnelse av evangeliet?
  • Vem hör ett livgivande ord från oss?

 

Bön

Jesus, vår Herre, du har sagt att var och en kommer att förstå att vi är dina lärjungar om det finns kärlek mellan oss. Hjälp oss att, stärkta av din nåd, outtröttligt verka för den synliga enheten i din kyrka, så att de goda nyheterna, som vi är kallade att förkunna blir synliga i alla våra ord och handlingar. Amen.

________

Foto: Rice plant, Manu Mohan, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.