SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

22.1.2016, rukousviikon VIIDES PÄIVÄ, Apostolien yhteys

Gaizins, www.la.lv

 

Jes. 56:6–8 Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla.


Ps. 24 Kuka saa nousta Herran vuorelle?

Ap.t. 2:37–42 Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

Joh. 13:34–35 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne!

 

Kommentaari


Kristittyjen johtajien yhteys antaa näkyvän muodon Latvian ekumeeniselle elämälle. He kokoontuvat säännöllisesti Latvian korkeimmalla kukkulalla, Gaizinsilla ja joissakin muissa paikoissa neljäksikymmeneksi tunniksi viettämään yhteistä aikaa rukouksessa ja ateriayhteydessä. Näiden tapaamisten ajan heitä kannattaa uskovaisten katkeamaton rukous ja jumalanpalvelus. Nämä kohtaamiset uudistavat johtajia Kristuksen työtovereina. "Latvian kaikkien kansojen rukoushuoneen" perustajan kokemus innoitti näitä tutkiskeluja.

 

  • Jeesuksen käsky rakastaa toinen toistamme ei ole teoreettinen. Meidän keskinäisen rakkautemme yhteydestä tulee todellinen, kun kokoonnumme tarkoituksellisesti Kristuksen opetuslapsina jakamaan Hengen voimassa, keskinäisessä yhteydessä ja rukouksessa.
  • Mitä enemmän kristityt ja erityisesti kristittyjen johtajat kohtaavat Kristuksen yhdessä nöyryydessä ja kärsivällisyydessä, sitä enemmän ennakkoluulot vähenevät ja huomaamme Kristuksen toisissamme ja tulemme Jumalan valtakunnan oikeiksi todistajiksi.
  • Ekumenia näyttää toisinaan kovin monimutkaiselta. Mutta iloinen yhteys, jaettu ateria ja yhteinen rukous ja ylistys ovat apostolisen yksinkertaisuuden tapoja. Näissä me seuraamme käskyä rakastaa toisiamme ja julistamme oman aamenemme Kristuksen rukoukselle ykseyden puolesta.

 

Kysymyksiä

  • Millainen kokemus meillä on siitä, että kohtaamme toisemme sisarina ja veljinä Kristuksessa kristillisen yhteyden, ateriayhteyden ja yhteisen rukouksen kautta?
  • Mitä odotamme piispoilta ja muilta kirkonjohtajilta tiellä kohti Kirkon näkyvää ykseyttä? Kuinka voimme tukea ja rohkaista heitä?

 

Rukous

Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä. Me pyydämme, että antaisit kaikille kristityille ja erityisesti niille, joille olet uskonut johtotehtävän Kirkossasi, viisauden ja näkemisen hengen. Valaise sisäiset silmämme näkemään, millaiseen toivoon olet meidät kutsunut: yhdessä ruumiissa ja yhdessä Hengessä, yhdessä Herrassa, yhdessä uskossa, yhdessä kasteessa, yhdessä Jumalassa ja kaikkien Isässä, joka hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. 

Aamen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.