SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

22.1. VIIDES PÄIVÄ, Uusi on tullut tilalle (2. Kor. 5:17)

Hes. 36:25−27 Saada uusi sydän Jumalalta

Psalmi 126 Täyttyä ilolla 

Kol. 3:9−17 Uudistua Kristuksessa

Joh. 3:1−8 Syntyä Hengestä

 

Kommentaari

Paavali kohtasi Kristuksen, ylösnousseen Herran, jolloin hänestä tuli uudistunut ihminen − niin kuin jokaisesta Kristukseen uskovasta tulee. Tätä uutta luomusta ei voi paljain silmin nähdä, vaan se on uskon todellisuutta. Jumala asuu meissä Pyhän Hengen voimassa ja antaa meille osallisuuden Pyhän Kolminaisuuden elämään.

 

Tämän uuden luomisen kautta syntiinlankeemus on voitettu ja meidät on tuotu pelastavaan suhteeseen Jumalan kanssa. Meistä voidaan sanoa todella mahtavia asioita: Paavalin sanoin me olemme uusi luomus Kristuksessa; hänen ylösnousemuksessaan kuolema on voitettu; kukaan tai mikään ei voi varastaa meitä Jumalan kädestä; me olemme yhtä Kristuksessa ja hän elää meissä; Kristuksessa me olemme ”kuningassukua ja pappeja” (Ilm. 5:10) kiittäessämme häntä kuoleman voittamisesta ja julistaessamme lupausta uudesta luomisesta.

 

Tämä uusi elämä tulee näkyväksi, kun annamme sen saada muodon meissä ja elämme sitä ”sydämellisessä armahtavaisuudessa, ystävällisyydessä, nöyryydessä, lempeydessä ja kärsivällisyydessä.”

 

Tämän täytyy tulla näkyväksi myös meidän ekumeenisissa suhteissamme. Monissa kirkoissa uskotaan, että mitä enemmän olemme Kristuksessa, sitä lähempänä olemme toisiamme. Erityisesti tänä reformaation 500. merkkivuonna meitä muistutetaan sekä historiamme saavutuksista että tragedioista. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä elämään uusina luomuksina etsien aktiivisesti ykseyttä ja sovintoa.

 

Kysymykset

  • Mikä auttaa minua tunnistamaan sen, että olen uusi luomus Kristuksessa?
  • Mitä askelia minun tulee ottaa elääkseni uutta elämääni Kristuksessa?
  • Mitä ekumeenisia seurauksia on sillä, että on uusi luomus?

 

Rukous

Kolmiyhteinen Jumala, sinä paljastat itsesi meille Isänä ja Luojana, Poikana ja Pelastajana, ja Henkenä ja elämän antajana, ja silti sinä olet yksi. Sinä murtaudut läpi inhimillisten rajojemme ja uudistat meidät. Anna meille uusi sydän, että voisimme voittaa kaiken, mikä vaarantaa ykseytemme sinussa. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä Pyhän Hengen voimassa. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.