SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

22 januari 2016, böneveckans DAG 5: Apostlarnas gemenskap 

Gaizins, www.la.lv

 

Jes 56:6–8 Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Psalt 24 Vem får gå upp till Herrens berg?

Apg 2:37–42 De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

Joh 13:34–35 Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.

 

Kommentar

Gemenskapen mellan kristna ledare utgör ett synligt uttryck för det ekumeniska livet i Lettland. De samlas regelbundet tillsammans på Gaizins, Lettlands högsta berg, eller på andra platser för en 40-timmars samvaro i bön och enkel gemenskap i samband med delade måltider. Under tiden dessa möten pågår stöds de av ständig bön och gudstjänst bland de troende. Dessa möten förnyar ledarnas medvetande om att de är medarbetare med varandra i Kristus. Erfarenheterna från grundaren av Latvia House of Prayer for All Peoples har inspirerat till följande reflektioner:

 

  • Jesu bud om att älska varandra är inte teoretisk. Vår gemenskap med varandra i kärlek blir konkret när vi medvetet samlas som Kristi lärjungar för att dela gemenskap och bön i den heliga Andens kraft.

  • Ju oftare kristna, speciellt deras ledare, möter Kristus tillsammans i ödmjukhet och tålamod, desto mer minskar fördomarna. Ju mer vi upptäcker Kristus hos varandra, desto mer blir vi sanna vittnesbärare om Guds rike.

  • Ibland kan ekumenik tyckas vara mycket komplicerad. Men en gemenskap fylld av glädje, en delad måltid, gemensam bön och lovsång är uttryck för apostolisk enkelhet. På detta sätt följer vi budet att älska varandra och utropar vårt Amen till Kristi bön om enhet.

 

Frågor


  • Vilken är vår erfarenhet av möte med andra som bröder och systrar i Kristus genom kristen gemenskap, måltidsgemenskap och gemensam bön?
  • Vilka är våra förväntningar på biskopar och andra kyrkliga ledare på vägen till kyrkans synliga enhet? Hur kan vi stödja och uppmuntra dem?

 

Bön

Gud, vår fader, må du ge all kristna, och särskilt dem som är ledare i din kyrka, vishetens ande så att vi med våra hjärtans ögon ser det hopp till vilket du har kallat oss: en kropp och en Ande, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader som är överallt och i alla. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.