SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

22 januari Dag 5: Något nytt har kommit – 2 Kor 5:17

Hes 36:25–27 Att ta emot ett nytt hjärta från Gud 

Psalt 126 Att fyllas med glädje 

Kol 3:9–17 Att förnyas i Kristus

Joh 3:1–8 Att födas i Anden


Kommentar

Paulus mötte Kristus, den uppståndne Herren, och blev en förnyad människa – precis som var och en som tror på Kristus blir förnyad. Denna nya skapelse är inte synlig för blotta ögat. Den är en trons verklighet. Gud lever i oss genom den heliga Andens kraft och låter oss få del av treenighetens liv.

 

Genom denna nyskapelsens handling har syndafallet övervunnits och vi har förts in i ett frälsningens förhållande till Gud. Överväldigande ting kan sägas om oss. Paulus talar om att vi är en ny skapelse. I hans uppståndelse har döden övervunnits. Ingenting kan rycka oss ur Guds hand. Vi är ett i Kristus och han lever i oss. I Kristus är vi ett kungadöme och präster (Upp 5:10) när vi tackar honom för att han har övervunnit döden så att vi kan förkunna löftet om en ny skapelse.

 

Detta nya liv blir synligt när vi låter det ta form och när vi lever ut det ”i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod” (Kol 3:12). 

 

Detta måste också bli tydligt i våra ekumeniska relationer. I många av våra kyrkor finns det en gemensam övertygelse om att ju mer vi är i Kristus, desto närmare kommer vi varandra. Särskilt under reformationsåret 2017 påminns vi om både det som uppnåtts och om det svåra i vår historia. Kristi kärlek driver oss till ett liv som förnyade skapelser där vi aktivt söker enhet och försoning.

 

Frågor

  • Vad är det som hjälper mig att förstå att jag är en ny skapelse i Kristus?
  • Vilka steg behöver jag ta för att leva ut mitt nya liv i Kristus?
  • Vilka är de ekumeniska konsekvenserna av att vara en ny skapelse?

 

Bön

Treenige Gud, du uppenbarar dig för oss som Fader och Skapare, som Son och Frälsare och som Ande och livgivare – och ändå är du en. Du har brutit igenom våra mänskliga gränser och förnyat oss. Ge oss ett nytt hjärta så att vi kan övervinna allt det som hotar vår enhet i dig. Om detta ber vi i Jesu Kristi namn genom den heliga Andens kraft. Amen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.