SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

23.1. KUUDES PÄIVÄ, Jumala on tehnyt meidän kanssamme sovinnon (2. Kor. 5:18) 

1. Moos. 17:1−8 Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa 

Psalmi 98 Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidät

Room. 5:6−11 Jumala sovitti meidät itsensä kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta

Luuk. 2:8−14 Ilosanoman julistaminen

 

Kommentaari

Sovinnolla on kaksi puolta, se on samaan aikaan kiehtova ja kauhistuttava. Se vetää meitä puoleensa siten, että haluamme sovintoa itsemme ja toistemme kanssa. Haluamme myös sovintoa eri tunnustuskuntien välille. Samalla näemme sen hinnan ja se pelottaa meitä, sillä sovinto merkitsee sitä, että luovumme vallanhimostamme ja toiveestamme saada vain itse tunnustusta. Kristuksessa Jumala armossaan sovittaa meidät itsensä kanssa, vaikka me olemme kääntyneet pois hänestä. Jumalan toiminta menee jopa tämän yli: Jumala ei sovita vain ihmiskuntaa, vaan koko luomakunnan itsensä kanssa.

 

Vanhassa testamentissa Jumala oli uskollinen ja armollinen Israelin kansalle, jonka kanssa hän teki liiton. Tämä liitto pysyy: ”Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua.” (Room. 11:29) Jeesus, joka perusti uuden liiton verellään, oli Israelin poika. Kirkkomme ovat liian usein historiassa epäonnistuneet kunnioittamaan tätä. Saksan kirkkojen erityisenä tehtävänä on holokaustin jälkeen taistella antisemitismiä vastaan. Samalla tavalla kaikki kirkot ovat kutsuttuja edistämään sovintoa omissa yhteisöissään ja vastustamaan kaikkia ihmisten syrjinnän muotoja, koska me olemme kaikki osa Jumalan liittoa.

 

Kysymykset

  • Kuinka me kristillisinä yhteisöinä ymmärrämme olevamme osa Jumalan liittoa?
  • Mihin syrjinnän muotoihin kirkkojemme tulee puuttua tämän ajan yhteiskunnissa?

 

Rukous

Armollinen Jumala, joka rakkaudesta teit liiton kansasi kanssa. Anna meille voimaa vastustaa kaikkia syrjinnän muotoja. Anna rakkaudellisen liittosi lahjan täyttää meidät ilolla ja innostaa meitä yhä suurempaan ykseyteen. Jeesuksen Kristuksen, ylösnousseen Herramme kautta, joka elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen. 

 

Kuva:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.