SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

23 januari, böneveckans DAG 6: Hör vad jag har drömt

 

1 Mos 37:5–8 Hör vad jag har drömt.

Psalt 126 Då var allt som om vi drömde.

Rom 12:9–13 Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek.

Joh 21:25 Hela världen skulle inte rymma de böcker som då måste skrivas.

 

Kommentar

Kristen splittring smärtar. Kyrkor lider av sin oförmåga att enas som en enda familj kring nattvardsbordet. De lider av rivalitet och av en historia av stridslystnad. Ett enskilt svar på splittringen uppstod 2005 genom en ekumenisk tidskrift: (”Vad förenar oss?”) Erfarenheterna av arbetet med denna tidskrift har inspirerat till följande reflektioner:

 

  • Josef har en dröm som är ett budskap från Gud. När Josef delar denna dröm med sina bröder reagerar de emellertid med ilska och våld, eftersom drömmen innebär att de måste buga sig ner inför honom. Efter en tid driver en hungersnöd bröderna till Egypten och de måste buga sig inför Josef. Men i stället för den förödmjukelse och förnedring de förväntar sig blir det ett ögonblick till försoning och nåd.

  • Jesus, precis som Josef, öppnar en vision för oss, ett budskap om liv i hans faders rike. Det är en vision om enhet. Men liksom Josefs bröder är vi ofta upprörda och fruktar visionen och vad den kan få för konsekvenser. Den kräver att vi ödmjukar oss och böjer oss för Guds vilja. Vi är rädda för den eftersom vi är oroliga för vad vi kan förlora. Men visionen handlar inte om att förlora. Den innebär snarare att återvinna de bröder och systrar vi har förlorat, dvs en återförening av familjen.

  • Vi har skrivit många ekumeniska texter. Men visionen om kristen enhet låter sig inte fångas enbart genom ekumeniska texter, hur viktiga de än är. Den enhet Gud vill med oss, den vision han ger oss, går långt bortom allt det vi kan uttrycka med ord eller innehåll i böcker. Visionen måste ta gestalt i våra liv, i bön och i det uppdrag som vi delar med våra systrar och bröder. Mest av allt behöver den förverkligas genom den kärlek vi visar varandra.

 

Frågor

  • Vad betyder det att lägga fram våra drömmar om kristen enhet inför Jesu fötter?
  • På vilket sätt kallar visionen om enhet kyrkorna till förnyelse och förändring idag?

 

Bön

Himmelske Fader, ge oss ödmjukhet så att vi kan höra din röst, lyssna till din kallelse och dela din dröm om kyrkans enhet. Gör oss medvetna om splittringens smärta. Där splittring har gett oss hjärtan av sten, låt elden från din heliga Ande tändas i våra hjärtan. Inspirera oss med visionen av att vara ett i Kristus så som han är ett med dig, för att världen skall tro att du har sänt honom. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.