SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

23 januari. Dag 6:  Gud har försonat oss med sig – 2 Kor 5:18

1 Mos 17:1–8 Gud instiftar ett förbund med Abraham 

Psalt 98 Folken fick se Herrens seger

Rom 5:6–11 Gud har försonat oss med sig genom Jesus Kristus

Luk 2:8–14 Budskapet om en stor glädje


Kommentar

Begreppet försoning har två sidor – det är samtidigt fascinerande och skrämmande. Det attraherar oss som något vi längtar efter: inom oss själva, med varandra och mellan våra olika konfessionella traditioner. Men vi ser också priset för detta och det skrämmer oss eftersom försoning betyder att göra avkall på vår egen önskan om makt och erkännande. Genom sin nåd har Gud försonat oss med sig själv, även om vi har vänt oss bort från honom. Guds handlande går dessutom utöver detta: Gud försonar inte bara hela mänskligheten, utan också hela skapelsen med sig.

 

I Gamla testamentet var Gud trofast och barmhärtig mot sitt folk Israel, med vilket han hade instiftat ett förbund. Detta förbund består: ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29). Jesus, som instiftade det nya förbundet i sitt blod, var en Israels son. Våra kyrkor har alltför ofta i historien missat att lägga märke till detta. Efter förintelsen är det de tyska kyrkornas speciella uppgift att bekämpa antisemitismen. På samma sätt är det alla kyrkors kallelse att främja försoning i sina församlingar och stå emot varje form av mänsklig diskriminering, eftersom vi alla utgör en del av Guds förbund.

 

Frågor

  • Hur uppfattar vi som kristna att vi är en del av Guds förbund?
  • Vilka uttryck för diskriminering behöver våra kyrkor uppmärksamma idag i vårt samhälle?

Bön

Barmhärtige Gud, genom din kärlek har du instiftat ett förbund med ditt folk.

Ge oss kraft att stå emot varje form av diskriminering. Låt gåvan av din kärleks förbund fylla oss med glädje och inspirera oss till större enhet. Genom Jesus Kristus, vår uppståndne Herre, som lever och regerar med dig och med den heliga Anden nu och för evig tid. Amen


____

 Foto:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.