SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

24.1.2016, rukousviikon SEITSEMÄS PÄIVÄ, Vieraanvaraisia rukoukselle 

 

Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua, eivät päivällä eivätkä yöllä.

 

Ps. 100 Iloitse, maa!! Kohottakaa riemuhuuto Herralle! Palvelkaa häntä iloiten.

1. Piet 4:7b–10 Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla.

Joh. 4:4–14 Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.

 

Kommentaari


Kokemus yhteisestä rukouksesta kristittyjen ykseyden rukousviikon kahdeksana päivänä on auttanut Madonan pikkukaupungin kristittyjä kokoontumaan yhteen ystävinä. Tämän kohtaamisen erityisenä hedelmänä kaupungin keskustaan on avattu ekumeeninen rukouskappeli, jossa on elementtejä luterilaisesta, katolisesta ja ortodoksisesta perinteestä. Siellä Madonan kristityt kokoontuvat vuorokauden ympäri jatkuvaan rukoukseen. Tämä kokemus on perustana seuraaville tutkiskeluille.

 

  • Niin kauan kuin Jumalan kansa on jakaantunut ja kristityt vieraantuneita toisistaan, olemme niin kuin Jeesus Samariassa, muukalaisia vieraalla maalla vailla turvaa, vailla virvokkeita ja vailla lepopaikkaa.
  • Israelin kansa ikävöi turvapaikkaan, jossa he voisivat palvella Jumalaa. Jesaja kertoo meille Jumalan suurista teoista: hän asetti vartijoita Jerusalemin muureille, että hänen kansansa voisi ylistää häntä turvassa päivin ja öin.
  • Kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana meidän kirkoistamme ja kappeleistamme tulee turva-, lepo- ja virkistyspaikkoja, joihin ihmiset voivat kokoontua rukoilemaan. Tämä viikko haastaa meitä luomaan enemmän paikkoja ja turvattuja aikoja rukoilla, koska yhdessä rukoillessamme meistä tulee yhtä kansaa.

 

Kysymykset

  • Kuinka voimme tukea vastavuoroista vieraanvaraisuutta oman paikkakuntamme seurakuntien ja jumalanpalvelusyhteisöjen kesken?
  • Onko lähistöllämme paikkaa, jonne eri perinteistä tulevat kristityt voivat kokoontua rukoilemaan, ja jollei sellaista ole, voimmeko luoda sellaisen paikan?

 

Rukous

Herra Jeesus, sinä pyysit apostoleitasi valvomaan ja rukoilemaan kanssasi. Anna meidän tarjota maailmalle suojattuja aikoja ja paikkoja, joissa on tarjolla virkistystä ja rauhaa siten, että voimme yhteisessä rukouksessa toisten kristittyjen kanssa tulla tuntemaan sinut entistä syvemmin. 

Aamen.

 

____

Kuva: Mariano Arriaga, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.