SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

24.1. SEITSEMÄS PÄIVÄ, Sovinnon virka (2. Kor. 5:18−19) 

1. Moos. 50:15−21 Joosefin sovinto veljiensä kanssa 

Psalmi 72 Jumalan valtakunta tuo oikeuden ja rauhan

1. Joh. 3:16b−21 Jumalan rakkaus pakottaa meitä rakastamaan toisiamme

Joh. 17:20−26 Jeesus rukoilee kirkkonsa ykseyden puolesta

 

Kommentaari

Jumalan ja ihmiskunnan välinen sovinto on kristillisen uskon ydintodellisuutta. Paavali oli vakuuttunut siitä, että Kristuksen rakkaus pakottaa meidät tuomaan Jumalan sovinnon vaikuttamaan kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Niin kuin kertomus Joosefista osoittaa, Jumala antaa aina särkyneiden suhteiden korjaamiseen tarvittavan armon.

 

Suuret reformaattorit kuten Martin Luther, Ulrich Zwingli ja John Calvin samoin kuin monet katolilaisina pysyneet kuten Ignatius Loyola, Francis de Sales ja Charles Borromeo koettivat uudistaa lännen kirkkoa. Kuitenkin se kertomus, jonka oli tarkoitus todistaa Jumalan armosta, tulikin ihmisen syntisyyden turmelemaksi ja kertoi Jumalan kansan ykseyden rikkirepimisestä. Synnin ja sodankäynnin voimasta molemminpuolinen vihamielisyys ja epäluulo syvenivät vuosisatojen ajan.

 

Sovinnon virkaan kuuluu työ kristinuskon sisäisten erimielisyyksien voittamiseksi. Nykyisin monet kristilliset kirkot työskentelevät yhdessä keskinäisessä luottamuksessa ja kunnioituksessa. Positiivisiin esimerkkeihin lukeutuu vaikkapa Luterilaisen maailmanliiton ja Mennoniittojen maailmankonferenssin välinen dialogi. Sen jälkeen kun dialogin tulokset oli julkaistu -asiakirjassa, nämä kaksi järjestöä järjestivät yhdessä katumuspalveluksen vuonna 2010, jota seurasivat monet sovintopalvelukset eri puolilla Saksaa ja monissa muissa maissa. 

 

Kysymykset

  • Missä näemme, että sovinnon virkaa tarvitaan omassa ympäristössämme?
  • Kuinka vastaamme tähän tarpeeseen?

 

Rukous

Kaiken hyvyyden Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet sovittanut meidät ja koko maailmaan itseesi Kristuksessa. Anna meille, meidän seurakunnillemme ja kirkoillemme voimaa sovinnon viran kautta. Paranna meidän sydämemme ja auta meitä levittämään rauhaasi. ”Niin että sinne, missä on vihaa, toisimme rakkauden; missä loukkausta, anteeksiannon; missä epäilystä, uskon; missä epätoivoa, luottamuksen; missä pimeyttä, valon; missä surua, ilon.” 

Me rukoilemme Kristuksen Jeesuksen nimessä, Pyhän Hengen voimassa. Aamen.

 

Kuva: Harmony, Coran Kolacko, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.