SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

24 januari 2016, böneveckans DAG 7: Gästfrihet för bön 

 

Jes 62:6–7 På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag eller natt.

Psalt 100 Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje.

1 Pet 4:7b–10 Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

Joh 4:4–14 Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.

 

Kommentar

 

Erfarenheterna av att be tillsammans under var och en av de åtta dagarna under böneveckan för kristen enhet har varit till hjälp för kristna i den lilla staden Madona att gemensamt samlas i vänskap. En särskild frukt av detta har varit invigningen av ett ekumeniskt kapell för bön i stadens centrum. Där finns det inslag av lutherska, katolska och ortodoxa traditioner. Här samlas kristna från Madona till ständig bön dygnet runt. Denna upplevelse utgör bakgrunden till följande reflektioner:

 

  • Så länge som Guds folk är delat och kristna människor är främlingar för varandra, är vi, precis som Jesus i Samarien, främlingar i ett främmande land, utan säkerhet, utan mat och utan en plats att vila sig på.

  • Israels folk längtade efter en säker plats där de kunde tillbe Gud. Jesaja berättar för oss om Guds härliga gärningar: han ställde ut vakter på Jerusalems murar så att hans folk kunde tillbe honom i trygghet dag och natt.

  • Under böneveckan för kristen enhet blir våra kyrkor och kapell platser för trygghet, vila och återhämtning för människor som förenas i bön. Utmaningen från denna vecka blir att skapa fler platser och avskilda tider för bön. När vi ber tillsammans blir vi ett enda folk.

 

Frågor

  • Hur kan vi uppmuntra till ömsesidig gästfrihet bland församlingarna på vår ort?
  • Finns det en plats i vårt närområde där kristna från olika traditioner kan samlas i bön? Om inte, kan vi hjälpas åt att skapa en sådan plats?

 

Bön

Jesus, vår Herre, du bad dina apostlar att vaka och be tillsammans med dig. Hjälp oss att erbjuda världen avskilda tider och platser där vi kan finna återhämtning och fred så att vi genom att be tillsammans med andra kristna lär känna dig på ett djupare sätt. Amen.  

 

___

Foto: Mariano Arriaga, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.