SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

24 januari Dag 7: Att stå i försoningens tjänst – 2 Kor 5:18–19

1 Mos 50:15­–21 Josef försonas med sina bröder 

Psalt 72 Guds rike bär med sig rättfärdighet och fred

1 Joh 3:16b–21Guds kärlek utmanar oss att ge våra liv för varandra

Joh 17:20–26 Jesus ber om enhet i sin kyrka

 

Kommentar

Försoningen mellan Gud och människor är nyckeln till vår kristna tro. Paulus var övertygad om att Kristi kärlek driver oss att låta Guds försoning vara bärande i livets alla förhållanden. Idag leder detta oss till att pröva våra samveten i förhållande till vår splittring. Som berättelsen om Josef visar, ger Gud alltid den nåd som behövs för att vi ska hela våra brustna relationer.

 

De stora reformatorerna som Martin Luther, Ulrich Zwingli och Jean Calvin, liksom många som förblev katoliker som Ignatius av Loyola, Francis de Sales samt Carlo Borromeo av Arona, försökte föra in förnyelse i den västliga kyrkan. Vad som skulle ha blivit en berättelse om Guds nåd blev genom mänsklig synd en berättelse om söndersliten enhet bland Guds folk. I en blandning av synd och krig, fördjupades en ömsesidig fiendskap och misstänksamhet genom seklerna.

 

Försoningens tjänst innefattar arbetet att övervinna splittringen inom kristenheten. Idag arbetar många kyrkor tillsammans i ömsesidigt förtroende och respekt. Ett positivt exempel på ekumenisk försoning är dialogen mellan Lutherska världsförbundet och Mennonitiska världskonferensen. Efter denna dialog publicerades dokumentet ”Helande minnen – försoning i Kristus”. De två organisationerna höll år 2010 en botgörargudstjänst tillsammans som följdes av flera försoningsgudstjänster i Tyskland och i flera andra länder.

 

Frågor 

  • Hur ser vi på behovet av att stå i försoningens tjänst i vårt eget sammanhang?
  • Hur kan vi svara på detta behov?


Bön

Gud som är all godhets Gud, vi tackar dig för att du har försonat oss och hela världen med dig själv i Jesus Kristus. Ge oss, våra församlingar och våra kyrkor kraft i försoningens tjänst. Hela våra hjärtan och hjälp oss att verka för din fred. ”Där hat råder låt mig sprida kärlek, förlåtelse där orätt sker, tro där tvivel råder, hopp där förtvivlan råder, ljus där mörker härskar, glädje där sorg råder.”

Om detta ber vi i Jesu Kristi namn genom den heliga Andens kraft. Amen. 

 

_____

Foto: Harmony, Coran Kolacko, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.