SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

25 Januari 2016: Böneveckans DAG 8: Hjärtan som brinner för enhet 

  

Jes 52:7–9 Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter.

Psalt 30 Du vände min dödsklagan i dans.

Kol 1:27–29 Vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er.

Luk 24:13-36 Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.

 

Kommentar

Olika kyrkor i Lettland har kunnat arbeta tillsammans med evangelisation genom användning av de Alfakurser som har utarbetats i den anglikanska kyrkan Holity Trinity i Brompton, London. Människor i Lettland som har kommit till tro genom detta program fortsätter att vara öppna att lära och bli berikade av andra kristna församlingar. Denna erfarenhet har varit inspirationskälla för följande reflektioner:

 

  • De besvikna lärjungarna som lämnade Jerusalem och var på vandring till Emmaus, hade förlorat sitt hopp om att Jesus var Messias. Så vandrade de iväg från sin gemenskap. Det var en vandring av åtskiljande och isolering.

  • Som en motsatt vandring återvände de till Jerusalem fyllda av hopp med evangeliets budskap på sina läppar. Det var budskapet om uppståndelsen som drev dem tillbaka till centrum av församlingen och till gemenskap och vänskap.

  • Kristna försöker så ofta att evangelisera med en anda av tävling i förhoppning om att fylla sina egna kyrkor. Denna strävan överträffar önskan om att andra ska få höra det livgivande budskapet från evangeliet. Sann evangelisation innebär att resa från Emmaus till Jerusalem, en resa bort från isolering till enhet.

 

Frågor

  • Vilka är de besvikelser som isolerar oss från andra?
  • Vilka är de gåvor (initiativ, metoder och program) som vi kan ta emot från andra kristna församlingar?

 

Bön 

Jesus, vår Herre, du har gjort våra hjärtan brinnande och du har sänt oss tillbaka på vägen till våra bröder och systrar med evangeliets budskap på våra läppar. Hjälp oss att se det hopp och den lydnad till dina utmaningar som ständigt leder ditt folk till större enhet. Amen.

___

Foto: Bill Davenport, Stained Glass from Wolfville Baptist Church Wolfville, Nova Scotia, CanadaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.