SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

25 januari Dag 8: Att försonas med Gud – 2 Kor 5:20

Mika 4:1–5 Rättfärdighet skall råda på den yttersta dagen 

Psalt 87 Härliga ting talas om Gud

Upp 21:1–5a Gud skall skapa en ny himmel och en ny jord

Joh 20:11–18 Mötet med den uppståndne Kristus leder till ett personligt uppdrag

 

Kommentar

Vad skulle hända om... ? Vad skulle hända om profetiorna i Bibeln verkligen blev sanna? Om krigen mellan folken tog slut och krigets vapen förvandlades till sådant som i stället ger människor liv? Hur skulle det vara om Guds rättfärdighet och fred regerade, en fred som var något annat än frånvaro av krig? Om hela mänskligheten kom tillsammans för att fira att ingen enda längre skulle vara marginaliserad? Hur skulle det se ut om det i vår verklighet inte längre fanns något lidande, inga tårar och inte längre någon död? Detta skulle vara kulmen på den försoning som Gud har upprättat genom Jesus Kristus. Detta skulle vara himlen!

 

Psalmer, sånger och hymner sjunger om den dag då hela den fulländade skapelsen slutligen når sitt mål, den dag då Gud ”blir allt i alla”. De berättar om det kristna hoppet att Guds rike kommer i sin fullhet, då lidandet förvandlas till glädje. På den dagen kommer kyrkan att uppenbaras i sin skönhet och nåd som Kristi kropp. Överallt där vi samlas i Anden för att sjunga tillsammans om Guds löftens fullbordan, kommer himlen att öppnas och vi kan börja dansa till evighetens melodi. 

 

Precis som vi redan nu kan uppleva himmelrikets närvaro, låt oss fira detta tillsammans. Vi kan inspireras genom att dela bilder, poesi och sånger från våra olika traditioner. Dessa bidrag kan öppna rum för oss där vi får uppleva vår gemensamma tro och hoppet om Guds rike.

 

Frågor

  • Hur föreställder du dig himlen?
  • Vilka sånger, berättelser, dikter och bilder från er tradition ger en upplevelse av att vara en del av verkligheten i Guds evighet?

 

Bön

Treenige Gud, Fader, Son och helig Ande, vi tackar dig för denna vecka av bön, för att vi får vara tillsammans som kristna och för att vi har fått uppleva din närvaro på olika sätt. Hjälp oss att alltid prisa ditt heliga namn tillsammans, så att vi kan fortsätta att växa i enhet och försoning. Amen.

 

Jord och hav och himlar bävar,

och Herrens änglar nedersvävar.
Nu kommer han, Guds egen Son.
Djupen öppnas, berg ses falla
och Adams barn församlas alla
med hopp och fruktan kring hans tron.
Här blir det fröjd och gråt,
han skall dem skilja åt
som en herde.
De trogna då
skall kronan få,
men bort de onda måste gå.


På tyska: , Philipp Nicolai 1599. Förnyad av Friedrich Klopstock 1790. Översättning: Johan Olof Wallin 1816. Svenska psalmboken i Finland: 139 .

 

Bachs kantat nr 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme​ (BWV 140) är en mycket populär kantat. Philipp Nicolais koral (melodi och text) utgör stommen i den.

_______

Foto: Togetherness, Sylvia Rupp, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.