SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

2. päivä Ekumeeninen rukousviikko 19.1.2018

Ei enää orjana vaan rakkaana veljenä

 

1. Moos. 1:26–28 

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen

Psalmi 10:1–10 

Herra, miksi olet niin kaukana

Filemon 

Ei enää orjana vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä

Luukas 10:25–37 

Laupias samarialainen

 

Ihmiskauppa on yksi nykyajan orjuuden muodoista, jossa sen uhrit pakotetaan tai huijataan seksityöläisiksi, lapsityöhön ja elinsiirtoihin hyväksikäyttäjien taloudellisen voiton vuoksi. Kyseessä on globaali, monien miljoonien dollarien teollisuudenmuoto. Tämä on myös kasvava ongelma Karibialla. Karibian reformoidut kirkot kouluttavat yhdessä Maailmanlähetyksen neuvoston (Council for World Mission) sekä Karibian ja Pohjois-Amerikan Lähetysneuvoston kanssa kristillisiä yhteisöjä, että ihmiskaupan aiheuttama kärsimys saataisiin loppumaan.

 

Mietiskely

Aivan ensimmäisten juutalaisesta ja kristillisestä Raamatusta oppimiemme asioiden joukkoon kuuluu se, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä perustavaa laatua oleva, kaunis totuus on kuitenkin usein vääristelty ja kielletty läpi ihmiskunnan historian. Esimerkiksi Rooman valtakunnassa orjuutettujen ihmisarvo kiellettiin. Evankeliumin sanoma on tälle täysin vastakkainen. Jeesus haastoi ne sosiaaliset normit, jotka eivät antaneet samarialaisille ihmisarvoa, kuvaamalla samarialaista Jerikon tiellä ryöstetyn ja pahoinpidellyn lähimmäiseksi – lähimmäiseksi, jota tulee Lain mukaan rakastaa. Kristuksen antamalla rohkeudella Paavali kuvaakin kerran orjuutettua Onesimusta ’rakkaaksi veljeksi’ rikkoen oman yhteiskuntansa normeja ja vahvistamalla Onesimuksen ihmisarvon.

 

Kristillisen rakkauden pitää aina olla rohkeaa rakkautta, joka uskaltaa ylittää rajoja ja tunnustaa toisissa sama ihmisarvo kuin omassa itsessä. Pyhän Paavalin tavoin kristittyjen pitää rohkeasti ’Kristuksen antamalla vallalla’ vedota yhdessä ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden ihmisten puolesta lähimmäisinä, heidän rakkaina sisarinaan ja veljiään, ja siten tehdä yhteistyötä modernin orjakaupan lopettamiseksi.

 

Rukous

Armollinen Jumala, tule lähelle ihmiskaupan uhreja ja vakuuta heidät siitä, että sinä näet heidän ahdinkonsa ja kuulet heidän huutonsa. Yhdistä Kirkkosi myötätunnossa ja rohkeudessa tekemään työtä sen päivän eteen, jolloin ketään ei enää käytetä hyväksi ja kaikki saavat elää ihmisarvoista elämää rauhassa. Tätä rukoilemme Kolmiyhteisen Jumalan nimessä, joka voi tehdä mittaamattomasti enemmän kuin me osaamme pyytää tai kuvitella

Aamen.

 

Voimallas Herra

nostat jo maassamme

nostat jokaisen langenneen

nimeltä tuntien

häpeän poistaen

jaloilleen nostat jo voimallasi. 

 

Kuva: Cross, Trinidad, Cuba, Phaser4, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.