SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

3. päivä Ekumeeninen  rukousviikko 20.1.2018

Ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli

 

2. Moos. 3:4–10 

Jumala vapauttaa inhimillisestä orjuudesta

Psalmi 24:1–6 

Herra, me olemme, kansa joka etsii kasvojasi

1. Kor. 6:9–20 

Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa

Matt. 18:1–7 

Voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelykset tulevat

 

Monet Karibian alueen kristillisistä kirkoista ovat huolissaan pornografiasta, joka leviää etenkin internetin kautta. Pornografialla on tuhoisia seurauksia etenkin lasten ja nuorten ihmisarvolle. Orjuuden tavoin se tekee ihmisistä kulutushyödykkeitä, vangitsee siitä riippuvaiset sekä vahingoittaa terveitä ja rakastavia ihmissuhteita.

 

Mietiskely

Toinen Mooseksen kirja näyttää, mitä on Jumalan huolenpito orjuudessa eläviä ihmisiä kohtaan. Jumalan ilmestyminen Moosekselle palavassa pensaassa julisti voimallisesti, että hän halusi vapauttaa kansansa. Jumala näki heidän surkeutensa, kuuli heidän huutonsa ja tuli pelastamaan heidät. Jumala kuulee yhä tänäänkin orjuuteen joutuneitten huudot ja haluaa pelastaa heidät. Vaikka seksuaalisuus on Jumalan lahja ihmissuhteisiin ja läheisyyden ilmaisemiseen, tämän lahjan väärinkäyttö pornografian kautta orjuuttaa ja riistää arvon sekä sen tuottajilta että sen kuluttajilta. Jumala ei ole välinpitämätön heidän ahdinkoaan kohtaan, eikä näin ollen tule kristittyjenkään olla.

 

Pyhä Paavali kirjoittaa, että meidät on kutsuttu tuottamaan ruumiillamme kunniaa Jumalalle. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmissuhteet mukaan lukien elämän kaikki alueet voivat ja niiden tulee olla Jumalalle otollisia uhreja. Kristittyjen tulee yhdessä tehdä työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, joka ylläpitää ihmisarvoa, eikä johdata lankeemukseen yhtäkään Jumalan vähäisistä, vaan pikemminkin antaa heille mahdollisuuden elää siinä vapaudessa, jonka Jumala on heille tarkoittanut.

 

Rukous

Taivaallisella armollasi, oi Jumala, uudista mielemme ja ruumiimme, luo meihin puhdas sydän ja puhdas mieli, että voisimme ylistää sinun nimeäsi. Anna kirkkojen päästä yhteiseen päämäärään kansasi pyhitykseksi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää ja hallitsee sinun kanssasi, Pyhän Hengen yhteydessä, aina ja ikuisesti.

Aamen.

 

Voimallas herra

parannat maassamme

parannat kaikki murtuneet

ihme ja kosketus

rakkauden todistus

kun meidät parannat voimallasi

 

Kuva: Indian Church, Guatemala, Heriberto Herrera, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.