SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

5. päivä Ekumeeninen rukousviikko 22.1.2018

Kaikkialta maasta kuuluu köyhän kansani huuto!


5. Moos. 1:19–35 

Herra, teidän Jumalanne, kulkee edellänne ja kantaa teitä

Psalmi 145:9–20 

Herra tukee horjuvia

Jaakob 1:9–11 

Rikas on katoava niin kuin kedon kukka

Luuk. 18:35–43 

Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!

 

Karibian kansantaloudet eivät ole koskaan olleet omavaraisia, koska ne ovat perinteisesti perustuneet raaka-aineiden tuottamiseen Euroopan markkinoille. Tämän seurauksena kansainvälisiltä markkinoilta haetuista lainoista on tullut kehityksen kannalta tärkeitä. Näiden lainojen ehdot edellyttävät liikenteen, koulutuksen, terveydenhoidon ja muiden julkisten palvelujen rahoituksen vähentämistä, mikä vaikuttaa kaikkein ankarimmin köyhiin. Karibian kirkkojen konferenssi on käynnistänyt alueella parhaillaan meneillään olevaa velkakriisiä koskevan aloitteen ja koettanut tulla köyhien avuksi kansainvälisten verkostojensa kautta.

 

Mietiskely

Voimme kuvitella, millainen melu väkijoukosta lähti, kun Jeesus saapui Jerikoon. Monet äänet huutavat vaimentaakseen sokean kerjäläisen. Hän kiinnittää huomion vääriin asioihin ja tuottaa häpeää. Kaiken tämän melun keskellä Jeesus kuulee sokean miehen äänen, niin kuin Jumala aina kuulee köyhien huudon Vanhan Testamentin kirjoituksissa. Eikä horjuvia tukeva Herra vain kuule, vaan hän myös vastaa. Ja niin kerjäläisen elämä muuttuu radikaalisti.

 

Kristittyjen hajaannuksesta voi tulla osa maailman melua ja kaaosta. Meidän hajaannuksemme voi hukuttaa köyhien äänet niin kuin riitelevät äänet Jerikon lähellä. Mutta kun liitymme toisiimme, tulemme täydemmin Kristuksen läsnäoloksi maailmassa ja voimme paremmin kuulla, kuunnella ja vastata. Sen sijaan että korottaisimme eripuraisten äänten voimakkuutta, voimme todella kuunnella ja erottaa ne äänet, jotka pitää kipeimmin kuulla. 

 
Rukous

Rakastava Jumala, sinä nostat köyhät ja raskautetut jaloilleen

ja palautat heidän arvonsa. 

Kuule nyt huutomme maailman köyhien puolesta,

uudista heidän toivonsa ja nosta heidät uudelleen, 

että kaikki kansasi voisi olla yhtä.

Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä.

Aamen.

 

Voimallas Herra

nostat jo maassamme,

nostat jokaisen langenneen.

Nimeltä tuntien,

häpeän poistaen,

jaloilleen nostat jo voimallasi.


Kuva: Fountain Ponce plaza, Puerto Rico, Javier Rodriguez, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.