SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

60 vuotta turkulaista ekumeniaa - uutta tulossa

Turun ekumeenisen piirin kuusikymmentävuotisen toiminnan kuluessa on kaupungissa järjestetty satoja ekumeenisia tapahtumia, suuria ja pieniä. Ekumeeniset kirkkopäivät järjestettiin 1979.

Turun seudun ekumeeninen piiri täyttää v. 2014 kuusikymmentä vuotta. Se on Suomen vanhin paikallisekumeeninen toimija. Erityistä piirissä on myös se, ettei sen jäseninä ole seurakuntien valitsemia edustajia, vaan toiminta on alusta asti ollut avointa kaikille kristittyjen ykseydestä kiinnostuneille. 

 

Tällä hetkellä piirin puheenjohtajana toimii Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Miika Ahola.

– Kirkkojen ja kristittyjen ykseys ei ole vain kiva lisä tai harrastus, vaan kristillisen uskon ydintä. Raamatussa Kristus rukoilee, että kaikki häneen uskovat olisivat yhtä, niin kuin Isä on yhtä hänen kanssaan, jotta maailma uskoisi Isän lähettäneen hänet. Samalla ykseys on osa lähetystehtäväämme, sillä keskinäinen riitely sumentaa evankeliumia.

 

Viime vuosina ekumeenisen piirin kävijämäärät ovat laskeneet dramaattisesti. Vanhimmat kävijät eivät enää pääse tulemaan, eikä uusia piiriläisiä ole löytynyt. – Suurimmat ongelmat ovat varmasti olleet tiedotuksessa. Ihmiset eivät tiedä piiristä ja sen tapaamisista. Ekumenia ei kuitenkaan saa jäädä vain kirkkojen ylätason toiminnaksi. Paikallista ekumeniaa tarvitaan edelleen, siinä ei mikään ole muuttunut, Ahola toteaa.

 

Paikallisessa ekumeniassa keskeistä on keskinäinen tutustuminen, ennakkoluulojen ja väärinkäsitysten purkaminen, ystävyys yli kirkkokuntarajojen sekä ennen kaikkea yhteinen rukous. Paikallisen ekumenian edistämiseksi aloitetaan uudenlaiset tapaamiset. Piiri tapaa eri kirkoissa ja seurakunnissa, joissa jokaisessa rukoillaan kunkin perinteen mukaan ja seurakunnan edustaja kertoo uskostaan ja kirkkokuntansa tavoista.

 

Tapaamiset alkavat torstaina 14.11. klo 18 Seurakuntayhtymän talon kokoussalissa, Eerikinkatu 3. Arkkipiispan teologinen erityisavustaja, TT Mika KT Pajusen luennoi teemasta: Mitä on ekumenia.

 

Seuraava tapaaminen on tutustuminen adventtiseurakunnan uskoon ja elämään keskiviikkona 11.12. klo 18 Betel-kirkossa, Yliopistonkatu 29 a.

 

Sydämellisesti tervetuloa!

 

---

Teksti: Kirkko ja me 9/2013. Kuva: SEN:n arkisto.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.