SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

8. päivä Ekumeeninen rukousviikko 25.1.2018

Hän korjaa talteen pois ajetut… maailman neljältä kulmalta

 

Jes. 11:12–13 

Efraim ei enää kadehdi Juudaa, eikä Juuda vainoa Efraimia

Psalmi 106:1–14, 43–48 

Saata meidät yhteen ylistämään pyhää nimeäsi

Ef. 2:13–19 

Hän on hajottanut meitä erottaneen vihollisuuden muurin

Joh. 17:1–12 

Minun kirkkauteni on tullut julki heissä

 

Karibian kirkot tekevät yhteistyötä parantaakseen Kristuksen ruumiin haavat, jotka kolonialismi on heidän alueelleen jättänyt. Sovinto vaatii usein katumusta, korjaamista ja muistojen parantamista. Tästä esimerkkinä on vaikkapa Britannian ja Karibian baptistien työ menneen anteeksiantamiseksi ja korjaamiseksi. Israelin tavoin Kirkko on ykseydessään kutsuttu olemaan sekä sovinnon merkki että sen aktiivinen toimija.

 

Mietiskely

Raamatun pelastushistoriallisen kertomuksen läpi näkyy selvänä motiivi siitä, kuinka Herra vääjäämättömän päättäväisesti pyrkii muodostamaan kansan, jota hän voisi kutsua omakseen. Sellaisen kansan muodostaminen – joka yhdistyisi Jumalan kanssa tehdyssä pyhässä liitossa – on Herran pelastussuunnitelman keskeinen osa Jumalan nimen kirkastamiseksi ja pyhittämiseksi.  

 

Profeetat muistuttivat Israelia toistuvasti siitä, että liitto vaati eri sosiaalisilta ryhmiltä oikeudenmukaisuutta, myötätuntoa ja armoa toisiaan kohtaan. Kun Jeesus valmistautui sinetöimään uuden liiton omalla verellään, hänen vilpitön rukouksensa Isälle oli, että Isän hänelle antamat olisivat yhtä, niin kuin hän ja Isä ovat yhtä. Kun kristityt löytävät ykseytensä Jeesuksessa, he ottavat osaa Kristuksen kirkastumiseen Isän läsnäolossa, sillä samalla kirkkaudella, joka hänellä oli Isän luona ennen maailman luomista. Ja niin Jumalan liiton kansan tulee aina kamppailla ollakseen sovitettu yhteisö, joka on itsessään vaikuttava merkki kaikille maan kansoille siitä, kuinka tulee elää oikeudenmukaisuudessa ja rauhassa.

 

Rukous

Herra, me pyydämme nöyrästi,

että kirkot läpi maailman voisivat sinun armossasi tulla rauhan välikappaleiksi.

Olkoon nimesi pyhitetty ja kirkastettu niiden yhteisen toiminnan kautta

sinun parannuksesi ja sovittavan rakkautesi sanansaattajina

ja toimeenpanijoina keskenään jakautuneitten ihmisten keskellä.

Aamen.

 

Voimallas Herra

jo kylvät maassamme

vapauden, toivon, rakkauden.

Ihmiset kaikki maan

käsi käteen pannaan

olemme yhtä sun voimassasi.

 

Kuva: William Knibb Memorial Church, Jamaican Baptist Church, Marc Dorsett, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.