SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Tapio Luomasta puheenjohtaja – hallitus 2019-2021

SEN:n puheenjohtaja 2019-2021 on  arkkipiispa Tapio Luoma. Kuva: Aarne Ormio.Jyväskylään syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 12.11.2018 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ja se alkaa vuoden 2019 alusta. Nykyinen puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen ei halunnut enää asettua ehdolle.

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ortodoksisen kirkon edustaja, piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä evankelisluterilaisen kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: kirkkoherra Juha Rintamäki) ja Metodistikirkon edustaja, pastori Soile Salorinne (varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen vapaakirkko).

 

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Katolinen kirkko Suomessa, yleisvikaari TT Raimo Goyarrola (varajäsen: veli Gabriel Salmela);

Suomen evankelisluterilainen kirkko, TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: lehtori Eija Peura);

Suomen evankelisluterilainen kirkko, dosentti TT Tomi Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu);

Suomen ortodoksinen kirkko, TM Jooa Sotejeff-Wilson (varajäsen: YTT Minna Rasku);

Finlands svenska metodistkyrka, pastor Mayvor Wärn-Rancken (varajäsen: samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland)

 ja Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää).


Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Ilpo Rannankari.

SEN:n nykyinen puheenjohtaja (kuluvan vuoden loppuun) arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen. Häntä ennen tässä tehtävässä toimi piispa Teemu Sippo ja ennen Sippoa arkkipiispa Jukka Paarma, Paarmaa edelsi ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen puheenjohtaja oli Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa John Vikström. Puheenjohtajina on ollut arkkipiispoja, piispoja ja muita kirkollisia vaikuttajia jo sadan vuoden ajan. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917.

Vuosittain jaettavan tunnustuksen Ekumeeninen teko sai tänä vuonna Kuopion alueella järjestetty ekumeeninen pääsiäisvaellus. Kunniakirjat luovuttivat SEN:n syyskokouksessa Jyväskylässä 12.11.2018 puhe...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.