SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

USKOT-foorumi hakee toiminnanjohtajaa - hae 26.5.  mennessä

Edellisen toiminnanjohtajamme siirtyessä uusien haasteiden pariin, haemme uutta toiminnanjohtajaa. Mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävänkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön uskontojen näkökulmasta sekä mediassa että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden

kanssa.


USKOT-foorumi hakee toiminnanjohtajaa.pdf

Toiminnanjohtajana vahvistat ja vakiinnutat Foorumin roolia uskontojenvälisen yhteistyön

toimijana. Toiminnanjohtaja on tässä vaiheessa Foorumin ainoa työntekijä ja työskentelee läheisessä yhteistyössä puheenjohtajiston ja hallituksen sekä muiden luottamuselinten kanssa.

Tehtävä on osa-aikainen (80%).

 

 

 

Toiminnanjohtajan vastuisiin kuuluu

•laatia lausuntoja ja julkilausumia

• seurata mediaa ja julkista keskustelua

• ylläpitää nettisivuja ja FB-sivustoa sekä toimia

sosiaalisessa mediassa

• pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin

•valmistella hallituksessa käsiteltävät asiat ja toimia

hallituksen kokousten sihteerinä

• panna toimeen hänelle uskotut hallituksen tekemät

päätökset

• seurata tuloja ja menoja sekä maksuliikennettä

yhdessä tilitoimiston kanssa

• laatia vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja

talousarvio

•vastata toimiston asioista

 

Haluatko tehdä työtä jolla on merkitystä?

 

Toivomme, että sinulla on

• soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tutkinto

sekä tehtävään soveltuvaa työkokemusta

• uskonto-osaamista ja kiinnostusta uskontojen

yhteistyön kehittämiseen

• vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot

• sujuva puhutun ja kirjoitetun suomen ja englannin

kielen taito, sekä riittävä ruotsin kielen taito;

muu kielitaito katsotaan eduksi

• kokemusta rahoituksen hakemisesta ja

raportoinnista

• järjestötoiminnan ja taloushallinnon tuntemusta

Tarjoamme sinulle laaja-alaisen ja mielenkiintoisen

tehtäväkentän sekä mahdollisuuden toimia

yhteiskunnallisen vaikuttamistyön parissa.

Tehtävässäsi edistät uskontojen yhteistyötä,

erilaisten

kulttuurien keskinäistä kunnioitusta ja

yhteiskuntarauhaa.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi

ry:n tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa

maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa

hengessä edistämällä uskontojen välistä

vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä

kunnioitusta ja yhteistyötä. Rauhanomainen

ja rakentava uskontojen, kulttuurien ja eri

väestöryhmien kohtaaminen on USKOT-foorumin

toiminnan ydin.

 

USKOT-foorumin muodostavat viisi jäsenyhteisöä, jotka edustavat

kolmea uskontoperinnettä:

juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen

Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto, Suomen Ekumeeninen

Neuvosto (SEN), Suomen Evankelisluterilainen

kirkko, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto

(SINE). Foorumi on perustettu vuonna 2011.

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, 20.5.klo 14-16

Yaron Nadbornik, puheenjohtaja, , 050-

3746817

 

Palkka on 2500 EUR/kk (80% työajalla)

Hakuaika päättyy 26.5.2019. Lähetä hakemus ja lyhyt CV yllämainittuun

sähköpostiosoitteeseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.