SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuuviikko haastaa suomalaiset seurakunnat tekemään tasa-arvotekoja

TIEDOTE 4.9.2018
Kaikkien Suomen kirkkojen yhteinen ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen Vastuuviikko, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tekemällä konkreettisia tasa-arvotekoja ja osallistumaan siten -hankkeeseen. Ekumeenisen Vastuuviikon 2018 teemana on naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön. Vastuuviikkoa vietetään 21.-28.10.2018.

 

Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajaArkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko”Kutsumme nyt kaikki suomalaiset seurakunnat mukaan tekemään tasa-arvotekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Olkaa rohkeita: edistäkää tasa-arvoa myös omassa toiminnassanne. Uusi parempi maailma tulee kiittämään teitä”, kirjoittaa presidentti Tarja Halonen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja. (Presidentti Tarja Halosen )

 

”Tasa-arvo ei ole vain periaate. Se on arkisia tekoja, jotta Jumalan antaman elämän koko rikkaus tulisi näkyväksi ja todelliseksi. Yksinkertaiset teot raivaavat mielen ja yhteiselämän huomaamattomia esteitä”, sanoo emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja.

 

”Suomessa on yli tuhat seurakuntaa ja seurakunnat ovat merkittävä työnantaja. Kuitenkin Suomen suurimman kirkon johtoporras on hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes ja piispana on ollut vain yksi nainen. Norjassa ja Tanskassa piispojen paikat jakautuvat tasan naisten ja miesten välillä, Ruotsin piispoista naisia on 36 %. Islannin ainoa piispa on nainen”, toteaa Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja.

 

Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko SuomessaKirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko”Seurakunnissa toimii laaja joukko suomalaisia myös erilaisissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä. Seurakunnilla on merkitystä arvoyhteisöinä ja yhteiskunnallisina keskustelijoina. Haluamme kannustaa seurakuntia löytämään konkreettisia tapoja edistää sukupuolten tasa-arvoa omassa toiminnassaan ja siten yhteiskunnassa laajemmin”, sanoo Sari Raassina, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja.

 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on jatkoa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämälle Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan 100-tasa-arvotekoa -hankkeelle, joka sai erilaiset organisaatiot ympäri Suomen tarttumaan konkreettisiin toimiin sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi niiden omassa toiminnassa.

 

Lisätiedot:

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto: , puh. 040 734 3754

Ekumeeninen Vastuuviikko:

Projektipäällikkö Liisa Ketolainen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke: , puh. 044 237 8069

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke: #tasaarvoteot

 

Ohjeet osallistumiseen

Haasta oma seurakuntasi tekemään tasa-arvotekoja! Tutustukaa seurakunnassanne ja miettikää, miten voitte edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassanne. Osallistakaa seurakunnan jäsenistöä teon suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta koko yhteisöllä on mahdollisuus sitoutua tavoitteeseen. Kukin osallistuva seurakunta voi valita itselleen sopivan tasa-arvoteon ja jokainen seurakunta vastaa vain omasta teostaan. Mikään seurakunta ei siis osallistuessaan sitoudu muiden tahojen ideoihin tai tekoihin.

 

Ilmoittakaa ideoimanne teko 20.12.2018 mennessä Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle: . Hankkeeseen hyväksytyt teot julkaistaan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -verkkosivuilla. Aikarajauksen takia hankkeeseen voi osallistua myös lähettämällä suunnitelman tulevasta teosta, jonka seurakunta on sitoutunut toteuttamaan määrittelemässään aikaraamissa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke antavat mielellään apua tekojen suunnittelussa ja hankkeeseen osallistumisessa. Ansioituneimmat teot ja suunnitelmat palkitaan vuoden 2018 lopulla!Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.