SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska ansvarsveckan: naturresurser och fredsarbete

Fader Sterlin.Foto: Joanna Lindén-Montes

 

Den katolska prästen och människorättsaktören Sterlin Londoño Palacios från Quibdó stift i Chocó, nordvästra Colombia, besöker Finland på inbjudan av Ekumeniska ansvarsveckan med temat ”Våldets marknad – vad kostar freden?”.

 

Nästan 50 år av väpnad konflikt mellan gerillarörelserna, armén, paramilitära grupper och narkotikaligor har gjort Colombia till ett av världens mest våldshärjade länder, med uppskattningsvis 5,7 miljoner interna flyktingar.

 

 

Fader Sterlin jobbar i ett av Colombias fattigaste och våldsammaste områden.

- Det pågår en humanitär kris i Chocó. Men vi ger inte upp, säger fader Sterlin.

 

Naturresurser ett bränsle i konflikten

 

Fader Sterlin arbetar för att afro-colombianerna, som drabbats speciellt hårt av den väpnade konflikten, ska ha rätt att äga jorden de bor på. Han agerar tillsammans med organisationen Cocomopoca, som Finska Missionssällskapet stöder via Lutherska världsförbundet. Chocó har 450 000 invånare, varav 80 procent är afro-colombianer.

 

Marken afro-colombianerna traditionellt bott på är värdefull eftersom där finns guld, mineraler och andra naturresurser. Afro-colombianernas rättigheter till markägande respekteras inte då gruvföretag drar fram.

Naturresurserna har blivit ett bränsle för konflikterna istället för att bidra till välfärd.

 

Den 24.10 ordnar Finska Missionssällskapet en paneldebatt för att diskutera naturresurser, fred och företagens roll i Colombia. Sterlin Palacios Londoño och den colombianska skådespelerskan Karent Hinestroza, som gästar Finland på inbjudan av Finska Missionssällskapet och filmfestivalen Cinemaissí, deltar i debatten.

Be för sanning, rättvisa och förlåtelse

 

Fader Sterlin vill förmedla fem förbönsämnen för freden i Colombia:

- Sanning: att alla de som förlorat en anhörig ska får reda på vad som hänt och komma till ro.
- Rättvisa: att alla som lider, alla interna flyktingar, ska få ett människovärdigt liv.
- Återhämning: att människorna ska komma på fötter igen och kunna livnära sig.
- Garanti för att det som skett i Colombia aldrig ska upprepas.
- Förlåtelse, som är det allra svåraste, men viktigaste. Utan förlåtelse finns ingen fred.

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.