SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Uskontolukutaito - uusi opas arjen kohtaamisiin

USKOT-foorumin Uskontolukutaito - Opas arjen kohtaamisiin julkaisutilaisuudessa 16.6.2022 kuultiin uskontolukutaidon kasvavasta merkityksestä moniuskontoisessa yhteiskunnassamme.

 

Uskontolukutaito on uskontojen tietämystä, ymmärrystä, dialogia, kriittistä tarkastelua sekä kontekstuaalisuutta; miten uskonto liittyy yhteiskunnalliseen tilanteeseen, historiaan ja kulttuuriin.

 

Tilaisuudessa puhuivat Melody Karvonen, Gopinatha dasa Timo Ilves, Outi Raunio-Hannula ja Aini Linjakumpu. USKOT-foorumista mukana olivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio ja viestintäjaoston puheenjohtaja Timo Koponen.

 

Uskontolukutaito – Opas arjen kohtaamisiin tarjoaa ohjeita eri uskontokuntiin kuuluvien kohtaamisiin sekä perustietoja seitsemästä Suomessa toimivasta uskonnosta: bahá’í-usko, buddhalaisuus, islam, juutalaisuus, hindulaisuuteen kuuluva Krishna-liike, kristinusko ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

 

Opasta voi hyödyntää niin työpaikoilla, virastoissa, yrityksissä kuin yksityiskäytössäkin.

 

Opas on ladattavissa osoitteessa:  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.