SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Afrikan Agenda 2063 esillä Addis Ababassa

Etiopian patriarkka, Hänen pyhyytensä Abune Mathias I keskustelmassa Maria Mountrakin kanssa. Kuva: KMN.CCIA:n varapuheenjohtaja Emily Welty, puheenjohtaja Frank Chikane, KMN:n pääsihteeri Olav Fykse Tveit ja keskuskomitean puheenjohtaja Agnes Abuom.

Afrikan unionin edustajat M. Tessema ja N. Ouma.Kirkkojen maailmanneuvoston kokoontui 54. kerran Addis Ababassa, Etiopiasssa 27.2.–1.3.2017. CCIA:lle esiteltiin Afrikan unionin optimistisen valoisaa Agenda 2063:a, johon sisältyy mm. tavoitteet maanosan täydestä integraatiosta. Uskonnolliset yhteisöt ovat yksi tahoista, joita on konsultoitu agendan laatimisessa.

 

Kokouksessa olivat mukana myös KMN:n pääsihteeri Olav Fykse Tveit ja keskuskomitean puheenjohtaja Dr. Agnes Abuom. Kokouksen yhteydessä tavattiin myös Etiopian kirkkojen johtoa. Kokoontumisen paikka oli valittu KMN:n vuoden alueellisen painopisteen mukaisesti Afrikasta.

 

CCIA:lle esiteltiin Afrikan unionin optimistisen valoisaa , johon sisältyy mm. tavoitteet maanosan täydestä integraatiosta, Afrikan äänestä maailmassa, ja maanosasta, jossa ei enää ole pelkoa, sairautta eikä puutetta, missä aseet vaikenevat vuoteen 2020 mennessä, missä syrjintä loppuu, missä naiset ja nuoret ovat muutoksentekijöitä (Afrikka on maanosa, jonka väestöstä 65 % on nuoria!), missä panafrikkalaisuutta opetetaan kaikissa kouluissa ja missä Afrikka ottaa itselleen oikeuden määritellä, mitä se on. Uskonnolliset yhteisöt ovat yksi tahoista, joita on konsultoitu agendan laatimisessa, ja ne myös haluavat olla mukana sen toteuttamisessa.

 

Kokouksen painopiste oli Afrikan alueessa ja erityisesti valtioissa, jotka vaativat erityistä huomiota, kuten Etelä-Sudan, Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta ja Nigeria. Kokouksessa tarkasteltiin myös edellisvuoden aiheita ja tehtäviä, joista mm. Lähi-idän kristittyjen tilanne on edelleen suuri ongelma. Katseet suunnattiin myös tulevaisuuteen, jossa ensi vuoden teemana on Latinalainen Amerikka ja kestävän kehityksen tavoitteet.

 

Pääsimme myös nauttimaan etiopialaista vieraanvaraisuutta, kulttuuria, tansseja sekä kuuluisaa etiopialaista kahvia kahviseremoniassa.

 

Komission suomalaisjäsenet
Maria Mountraki (ort.) ja Hanna Ojanen (ev.-lut.)
Kuvat Hanna Ojanen ellei toisin mainita.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.