SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Agnes Abuom: Meidän on oltava rohkeita ja profeetallisia ja puolustettava oikeudenmukaisuutta ja rauhaa

Kuva: Albin Hillert/WCCKirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean moderaattori Agnes Abuom toi raporttinsa Saksan Karlsruheen yleiskokoukselle 31.8.2022. 
Abuom pohdiskeli jäsenten kohtaamia haasteita kahdeksan vuotta sitten pidetyn edellisen yleiskokouksen jälkeen ja kertoi toiveistaan tälle kokoukselle.
 "Parhaimmillaan yleiskokous on hengellinen juhla, joka Jumalan rakkauden voimasta uudistaa mielemme ja sydämemme, jotta meistä voi tulla vastakulttuurinen voima, jota ohjaa solidaarisuus kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä ja Jumalan luomakuntaa kohtaan", hän sanoi.

"Kuunnelkaa tarkkaan keskuudessamme olevia nuoria", kehotti Abuom ja totesi, että monet nuoret kamppailevat ahdistuneina ilmaistessaan pelkojaan oikeudenmukaisuudesta, rauhasta ja maapallon tulevaisuudesta. "He ovat sukupolvi, joka kokee ilmastokriisin ensimmäiset katastrofit, ja viimeinen sukupolvi, joka voi ryhtyä toimiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi."

Yleiskokous kokoontuu teeman ympärille: Kristuksen rakkaus ohjaa maailmaa sovintoon ja ykseyteen. Abuom puhui eri tavoista, joilla Kristuksen myötätuntoa ja rakkautta syrjäytyneitä kohtaan nostetaan esiin kaikilla kokouksen osa-alueilla, kuten aamurukouksissa, temaattisissa täysistunnoissa ja ryhmäkeskusteluissa.

Tämän kokouksen erityispiirteenä on konsensusmalli päätöksenteossa. "Tämä vahva sitoutuminen kirkon ja ihmiskunnan ykseyteen ja valmiutemme etsiä yhteistä kantaa Pyhän Hengen voimalla leimaavat konsensusmenettelyn mukaisia neuvotteluja", Abuom sanoi. "Luotan siihen, että yleiskokouksen teema yhdessä konsensusmenettelyjen kanssa ja yhteinen sitoutumisemme yhtenäisyyteen auttavat meitä myös käsittelemään rakentavalla tavalla jännitteitä ja vaikeuksia, jotka jakavat ihmiskuntaa tänä päivänä."

Busanissa vuonna 2013 pidetyn 10. yleiskokouksen päätteeksi jäsenkirkot kehottivat toisiaan lähtemään "oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellukselle" ja osallistumaan muutostyöhön. Tällä matkalla keskityttiin neljään avainalueeseen: ilmastokriisi ja luomakunnasta huolehtiminen; taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja kamppailu kestävän talouden puolesta; väkivalta, sodat ja työ oikeudenmukaisen rauhan puolesta rauhanrakentamisen ja sovinnon kautta; rasismi ja naisten sorto sekä ihmisarvon vahvistaminen.

"Voimme ja meidän on oltava rohkeita ja profeetallisia ja puolustettava oikeudenmukaisuutta ja rauhaa", Abuom julisti. "Kristuksen rakkauden julistaminen ja taistelu ihmisarvon ja luomakunnan elämän puolesta on kutsumme ja tehtävämme maailmassa."

"Kristuksen rakkaudessa piilee avain ykseyteemme", hän sanoi ja rohkaisi voimakkaasti valtuutettuja ja jäsenkirkkoja "jatkamaan kulkemista, rukoilemista ja työskentelyä yhdessä pyhiinvaeltajina oikeudenmukaisuuden ja rauhan tiellä, jonka tarkoituksena on parantuminen, sovinto ja ykseys kaikille".

Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022. Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, joka perustettiin Amsterdamissa vuonna 1948. Järjestöön kuuluu 352 jäsenkirkkoa yli 120 maasta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.