SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtainen väitöskirja: Nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa

YTM Talvikki Ahonen väitteli aiheesta nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa 24.5. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Talvikki Ahonen käytti lähteinään haastattelu- ja media-aineistoa päästäkseen kiinni tämän hetken kirkkoturvakäytänteisiin.

 

Tutkimuksen toteutuksen aikana 2015-2019 turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on noussut merkittävästi. Tutkimus käsittää kolme artikkelia, jotka on julkaistu poikkitieteellisesti sekä uskonnon, politiikan että diakonian alueilla. Artikkeliväitöskirjan yhteinen osa käsittää johdannon, teoreettiset lähtökohdat, tutkimuksen toteutuksen ja sen tulokset. Väitöksen kustoksena toimi yliopistonlehtori, FT Sanna Ryynänen ja vastaväittäjänä dosentti Tuomas Martikainen Siirtolaisinstituutista.

 

Väitöstä oli ilo kuunnella. Keskustelevassa otteessa käytiin läpi koko väitöskirjan keskeiset argumentit ja näkökulmat. Talvikki Ahosen asiantuntemus tuli näkyviin rauhallisessa ja asiallisessa väitöstilaisuudessa. Kirkkoturvatoiminta on ekumeenista hengeltään ja on viimeisinä vuosina muodostunut hyväksyttäväksi kirkkojen käytännöksi heikossa asemassa olevien auttamiseksi yhteydessä valtiovallan edustajiin. Mielenkiintoisella tavalla Talvikki Ahonen määritteli kirkkoturvaa joustavana instituutiona, joka muotoutuu paikallisen käytännön ja turvaa tarvitsevan ehdoilla. Väitöstilaisuuden jälkeen pääsihteerinä sain kiittää väittelijää kirkoille erittäin tärkeän asian tutkimisesta ja konsultoinnista, jota Ekumeeninen Neuvosto on jo tähän mennessä saanut. Agora-salin eteisessä ruusujen tuoksuessa lauloimme Monia vuosia, monia vuosia, monia armorikkaita vuosia. Sydämelliset onnittelut Talvikki!

 

Mari-Anna Auvinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.