SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaisia stipendihakuja ekumeenisille kursseille 2021

Näitä stipendejä voivat hakea luterilaisen kirkon jäsenet, muut kiinnostuneet voivat tiedustella mahdollisia avustuksia omilta kirkkokunniltaan.

 

  • Ekumeeninen opintokurssi Etelä-Saksassa 24.5.-2.6.2021 teemalla . Haku päättyy 15.1.2021.

  • Ekumeeninen verkkoseminaari 5.-10.7.2021 teemalla . Haku päättyy 7.3.2021.

  •  käsittelevä kesäkurssi Roomassa 21.6.-9.7.2021. Haku päättyy 15.3.2021.

Lisätietoja kaikista Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston tarjoamista stipendi- ja matka-avustusmahdollisuuksista:

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors