SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista SEN:ssa 1/2023 Aktuellt vid ERF

Haluatko tilata uutiskirjeen sähköpostiisi? Lähetä viesti suvi-tuulia.vaara(at)ekumenia.fi

 

Tässä uutiskirjeessä

 • Pääsihteerin tervehdys
 • Jaostokausi on käynnistynyt
 • Uskonnonvapaus 100 vuotta
 • Työhuone tarjotaan vuokralle
 • Keväällä tapahtuu
 • Vastuuviikko
 • Syksyn päivämääriä
 • På svenska

 

Pääsihteerin tervehdys: Uskonnonvapaus – vapaus uskontoon tai vapaus uskonnosta

Vietämme suomalaisen uskonnonvapauslain juhlavuotta. On kulunut 100 vuotta siitä, kun laki astui voimaan 1.1.1923.  Tämä laki ei ollut kuitenkaan ensimmäinen uskontoa koskeva laki. Vuonna 1889 säädettiin laki, joka mahdollisti vapaiden suuntien, esimerkiksi metodistien toiminnan Suomessa.  Uskonnonvapauslaki salli uusien uskontokuntien perustamisen ja uskontokunnista toiseen sai siirtyä ilman suurempia rajoituksia. Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle kansalaiselle vapauden omaan uskontoon tai vapauteen uskonnosta. Uskonnonvapauslaki antaa mahdollisuuden kokoontua vapaasti ja tukee sananvapautta. Uskonnonvapauslaki uudistettiin vuonna 2003, jolloin mainitaan esimerkiksi oikeus uskonnon opetukseen.

 

Suomi näytti aivan toisenlaiselta maalta 100 vuotta sitten, jos tarkastellaan sen uskonnollista kenttää.  Nykyinen uskonnollinen maisema on monikulttuurinen ja moniuskoinen. Suurin osa Suomen väestöstä kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön, valtaosa heistä kristilliseen yhteisöön. Mutta voidaan todeta, että muuttuvassa maailmassa myös kristilliset kirkot joutuvat etsimään paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä näkyy esimerkiksi koulujen uskonnonopetuksessa. Keskustelu katsomusopetuksesta on käynyt vilkkaana.  Millaista uskonnonopetusta kouluissa annetaan? Voivatko uskonnolliset yhteisöt tasapuolisesti tehdä koulukäyntejä? Saako koulujen joulujuhlissa laulaa ”Enkeli taivaan” tai kevätjuhlissa ”Jo joutui armas aika”? Miten taataan tasavertainen kohtelu niille, jotka edustavat jotain muuta uskontoa tai ovat uskonnottomia?  Miten esimerkiksi kouluissa järjestetään vaihtoehtoinen ohjelma? Miten jo kouluissa voidaan edistää uskonnonlukutaitoa? Moni uskonnollinen yhteisö onkin tehnyt vaikuttamistyötä tällä saralla.

 

Kun tänä vuonna vietämme uskonnonvapauslain 100-vuotis juhlaa, on tärkeää nostaa esiin positiivinen uskonnonvapaus. Vapaus uskoa tai olla uskomatta ei saa olla itsestäänselvyys. Positiivinen uskonnonvapaus on aihe, jota tulee pitää esillä myös tämän juhlavuoden jälkeen. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja sen jäsenkirkot järjestävät eri tapahtumia ympäri Suomen. Nyt on juhlan aika!

 

Mayvor

 

Jaostokausi on käynnistynyt

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seitsemän jaostoa ovat aloittaneet kolmevuotisen toimikautensa. Jaostot ovat jäsenistön nimeämien edustajien muodostamia asiantuntijatyöryhmiä, jotka toteuttavat toimintaa ekumenian ydinalueilla. Lisätietoa jaostoista

 

Uskonnonvapaus 100 vuotta

Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus on merkittävä ihmisoikeus ja perusvapaus. Juhlavuosi alkoi ja eri järjestäjien tulevia tapahtumia löytyy kootusti osoitteesta . Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestämässä seuraavia tapahtumia:

 

28.3. klo 17-19 Uskonnonvapaus 100 vuotta valtaa ja vastuuta, Tiedekulma, Helsinki

 

25.4. klo 15-17 Oikeus uskoa – Uskonnonvapauslaki 100 vuotta – Miten uskonnonvapauslaki on vaikuttanut kirkkojen asemaan Suomessa? Kevätseminaari Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa Helsingissä. Seminaarin yhteydessä julkaistaan vuoden 2022 Ekumeeninen teko -tunnustus.

 

29.4. klo 16-18 Vapaus uskoa -juhlatilaisuus Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3, Helsinki)

 

Ekumeeniset rukoushetket yhteiskunnallisista aiheista

Nämä erilaiset ekumeenisten rukoushetkien mallit on kerätty kannustamaan kristittyjä rukoilemaan enenevissä määrin yhdessä eri paikkakunnilla Suomessa. Yhteiskunnalliset kysymykset voivat olla paikallisia ajankohtaisia kysymyksiä tai koko Suomea tai maailmaa koskettavia rukousaiheita. Erityisen tärkeää voi olla kokoontua yhteen rukoilemaan kriisin tai onnettomuuden koskettaessa. Julkisessa tilassa toteutettu rukoushetki on todistus kristittyjen yhteistyön voimasta. Lue lisää

 

Työhuone tarjotaan vuokralle (Eteläranta 8, Helsinki)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto vuokraa yhden toimistohuoneistaan (20m2) ulkopuoliselle, luotettavalle alivuokralaiselle. Vuokra on n. 445€/kk ja sisältää toimistohuonekalut, yhteiset keittiö ja WC-tilat. Siivous ja verkkoyhteys eivät sisälly vuokraan. Vuokra-aika on määräaikainen (12 kk) ja alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2023. Yhteydenotot SEN:n toimistolle..

 

Keväällä tapahtuu

 • 11.-14.4. Ilmastonmuutoksen globaalit haasteet ja vihreää siirtymää tukevat tieteelliset ratkaisut yhteiskunnassa, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
 • 19.4. klo 16.30–18.30 Raamattu, kristillinen elämä ja teologia – mitä voimme sanoa niistä yhdessä ja mihin yhteinen missio meitä kutsuu? Vapaakirkollisia ja luterilaisia näkökulmia, Teopolis, auditorio (Sairaalankatu 5–7, Tampere).
 • 25.4. Kevätkokous ja -seminaari Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta, Helsinki
 • 26.4. Besök från Svenska Bibelsällskapet
 • Tulkoon sinun valtakuntasi – rukouskampanja helatorstaista helluntaihin,
 • 27.–28.5.2023 Uskontojen kylä Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä

 

Pyhä rauha Ekumeenisen Vastuuviikon teema 2023

Vastuuviikkoa vietetään lokakuussa 22.-29.10.2023 teemalla Pyhä rauha – kristityt rauhan rakentajina, ja haluammekin haastaa kaikkia kristittyjä miettimään, mitä yhteisiä keinoja meillä on rakentaa rauhaa. Sota Euroopassa on aiheuttanut ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta varsinkin nuorten keskuudessa. Nyt kannattaa merkitä Vastuuviikko kalenteriin ja miettiä mahdollisia yhteistyökumppaneita ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Sivusto päivittyy kevään mittaan.

 

Uusi blogisarja:

 

Onko yhteisölläsi ekumeenista ilmoitettavaa?

Julkaisemme mahdollisuuksien mukaan kirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen ekumeenisia uutisia verkkosivustollamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Uutiskirjeessä on myös jatkossa mahdollisuus jakaa ekumeenista tietoa. Toimisto varaa oikeuden valita ja toimittaa julkaistavat sisällöt, sillä tilaa on rajallisesti. Materiaalia (kuvia, tekstiä) voi lähettää osoitteeseen: sen(at)ekumenia.fi.

 

Syksyn päivämääriä 

·       Paikallisekumeeninen foorumi 22.9., Kouvola

·       Ekumeeninen lähetyspyhä 14.-15.10. 

·       Ekumeeninen Vastuuviikko 22.-29.10.

·       Syyskokous 30.-31.10., Lahti 

 

På svenska

 

Generalsekreterarens hälsning: Religionsfrihet - religionsfrihet eller frihet från religion

Vi firar jubileumsåret av den finska religionsfrihetslagen. Det är 100 år sedan lagen trädde i kraft den 1 januari 1923, men det var inte den första religionslagen. År 1889 stiftades en lag som gjorde det möjligt för frikyrkor, såsom metodister, att verka i Finland.  Lagen om religionsfrihet möjliggjorde grundandet av nya trossamfund, och det var möjligt att flytta från ett trossamfund till ett annat utan större begränsningar. Lagen om religionsfrihet garanterar varje medborgare frihet till religion eller frihet från religion. Religionsfrihetslagen tillåter mötesfrihet och stöder yttrandefriheten. Lagen om religionsfrihet reformerades år 2003 och innefattade bland annat rätten till religionsundervisning.

 

Finland såg ut som ett helt annat land för 100 år sedan, om man ser på det religiösa landskapet. Dagens religiösa landskap är mångkulturellt och mångreligiöst. Majoriteten av Finlands befolkning hör till ett religiöst samfund, och den stora majoriteten av dem är kristna. Men man kan säga att i en föränderlig värld måste också de kristna kyrkorna hitta sin plats i det finländska samhället. Detta syns till exempel i religionsundervisningen i skolorna. Debatten om religionsundervisningen har varit livlig.  Vilken typ av religionsundervisning ges i skolorna? Kan religiösa samfund besöka skolorna på lika villkor? Får de sjunga ”Av himlens höjd" på skolornas julfester eller "Den blomstertid nu kommer " på vårfesterna? Hur kan man garantera jämbördig behandling av dem som tillhör andra religioner eller är icke-religiösa?  Hur organiseras till exempel alternativa program i skolorna? Hur kan man främja religiös läskunnighet i skolorna? Många religiösa samfund har bedrivit lobbyverksamhet på detta område.

 

När vi i år firar 100-årsdagen av religionsfrihetslagen är det viktigt att lyfta fram den positiva religionsfriheten. Friheten att tro eller inte tro får inte tas för given. Positiv religionsfrihet är ett tema som måste hållas levande efter detta jubileumsår. Ekumeniska Rådet i Finland och dess medlemskyrkor ordnar olika evenemang runt om i Finland. Nu är det dags att fira!

 

Mayvor

 

Sektionsperioden har börjat

De sju sektionerna inom Ekumeniska Rådet i Finland har inlett sin treåriga mandatperiod. Sektionerna är sakkunnigarbetsgrupper med representanter som utsetts av medlemmarna för att bedriva verksamhet inom ekumenikens kärnområden. Mer information om sektionerna finns på .

 

 

100 år av religionsfrihet

Religions-, samvets- och trosfrihet är en viktig mänsklig rättighet och grundläggande frihet. Hundraårsjubileumsåret inleddes med ett seminarium i riksdagen och en förteckning över kommande evenemang som anordnas av olika arrangörer finns på
Ekumeniska Rådet i Finland arrangerar följande evenemang:

 

25.4 kl. 15-17 Rätt att tro - religionsfrihetslagen 100 år. Hur religionsfrihetslagen har påverkat kyrkornas ställning i Finland? Vårseminarium i Sankt Henriks katedralförsamlings församlingssal i Helsingfors. I samband med seminariet offentliggörs årets 2022 Ekumeniska gärning -utmärkelse.

 

29.4 kl. 16-18 Frihet att tro -festtillfälle i Tempelplatsen kyrka (Luthergatan 3, Helsingfors) .

 

Arbetsrum uthyres

Ekumeniska Rådet i Finland hyr ut ett av sina arbetsrum (20m2) till en utomstående, pålitlig hyresgäst. Hyran är ca. 445€/mån och innehåller kontorsmöblemang, gemensamt kök och

toaletter. Varken städning eller internetuppkoppling hör till hyran. Hyrestiden är tidsbunden (12 mån) och börjar enligt överenskommelse. Ta kontakt med kontorspersonalen.

 

På kommande på våren

 • 25.4. Vårmöte ja -seminarium, Sankt Henriks katedralförsamling, Helsingfors
 • 26.4. Besök från Svenska Bibelsällskapet samt hybridseminarium om Bibeln och yttrandefriheten
 • Thy Kingdom Come – bönekampanj,

 

Helig fred temat för Ansvarsveckan

Ansvarsveckan kommer att firas i oktober (22-29 oktober 2023) med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred.  Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas en rad informationspaket, men vi uppmuntrar också till konkreta åtgärder. En av det ekumeniska rådets principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor och organisationer att tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och böner, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsmöten, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar.

Höstens datum

·       Lokalekumeniskt forum 22.9, Kouvola

·       Ekumenisk missionshelg 14-15.10

·       Ekumeniska ansvarsveckan Vastuuviikko 22-29.10

·       Höstmöte 30-31.10, Lahtis

 

 Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.