SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista SEN:ssa 2/2021

Pääsihteerin tervehdys: 100 päivää mittarissa 

Olen nyt toiminut vähän yli sata päivää SEN:n pääsihteerinä. Tämä ei ole pitkä aika mutta joitain asioista olen jo pannut merkille.  

Olen huomannut kuinka tärkeää on että työssä on hyvä tiimi mukana. Voin sanoa että SEN:n toimiston väki on mahtavaa porukkaa. Yhdessä olemme lähteneet viemään eteenpäin SEN:n  visio-ja strategiatyöskentelyä, joka jatkuu visio-ja strategiatyöpajassa huhtikuussa. 

COVID 19-pandemia on vaikuttanut myös meidän työskentelytapoihimme. Teemme töitä etänä niin kuin moni muukin järjestön työntekijä. Kokoukset, webinaarit ja palaverit pidetään etänä. Mutta on tärkeää että annamme itsellemme ja muille aikaa kohdata ja kuunnella toisiamme, vaikka se tapahtuukin etänä. Tämän huomasimme naistenpäivän kunniaksi järjestetyillä etäkahvitteluilla 8.3.2021. 

On ollut myös upeaa saada osallistua jaostojen ja eri työryhmien kokouksiin. Kiitos että olen saanut olla mukana ja tutustua asiantuntevaan työhön ja mahtaviin ihmisiin. On vielä paljon asioita joihin vasta tutustun ja kestää aikaa, että kokonaiskuva selviää. 

Tärkeintä on että muistamme toisiamme rukouksissa sekä rukoilemme niiden puolesta, joiden elämä on mullistunut näinä poikkeusolon aikoina. 

Mayvor


Tuulta purjeissa – visio- ja strategiatyöpaja 

21.4. klo 10:30-15:15 

Työpaja on suunnattu SEN:n jäsen- ja kumppanuusyhteisöjen toimijoille ja strategiatyöskentelystä kiinnostuneille. Yhteistä näkyä rakennetaan päivän aikana käytännönläheisesti – tervetuloa oppimaan miten visiota ja strategiaa tehdään, tätä oppia voi soveltaa myös omassa työssään ja yhteisössään. Työskentelyä ohjaa Tarja Sovijärvi, sertifioitu MCID Head Coach. Työpajassa käytetään Howspace-fasilitointityökalua.  

Osallistumismaksu 30 e/hlö, laskutamme osallistujia jälkikäteen.  

. 

 

 
KotoDia info- ja inspiraatiowebinaari  

4.5. klo 10 

Tervetuloa tutustumaan KotoDia-hankkeeseen! Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi -hanke tarjoaa koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja maahanmuuttajien parissa vapaaehtoistyötä tekeville.  Luvassa on ajankohtaista tietoa, kokemusten jakamista ja keskustelua. Osallistua voi mistä päin Suomea tahansa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista.  ja liity mukaan  kautta. SEN mukana Hyvin sanottu -keskustelukulttuuri-hankkeessa  

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on mukana Yleisradion ja Erätauko-säätiön käynnistämässä Hyvin sanottu -hankkeessa. Hyvin sanottu -hankkeen tavoite on kohottaa keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä mukaan toisiamme kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. ja vielä on muutama paikka vapaana  27.5.2021.

 

Uusi blogisarja: Kirkkojen ehtoolliskäsitykset 

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto julkaisee tulevina kuukausina blogisarjan kirkkojen ehtoolliskäsityksistä. . 

 

Ajankohtaista: Kokemuksia kohtuuttomuudesta - seurakunnat kulkevat turvapaikanhakijoiden rinnalla 

Asiantuntija Ulla Siirto kuvailee seurakuntien kokemuksia turvapaikanhakijoiden rinnallakulkijoina hakuprosessin eri vaiheissa . 

 

Muita kevään tapahtumia 

  • Vuoden 2020  Ekumeeninen teko-tunnustuksen vastaanottaja julkistetaan kevätkokouksessa 21.4. 
  • Globaalit kriisit ja globaali solidaarisuus 11.5.2021 klo 16-17.30 
  • Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaoston webinaari, Studium Catholicum ja MS Teams. Puheenjohtajana seminaaria kuljettaa strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, puhujina TT, tutkija Jyri Komulainen, Veli Gabriel Salmela OP, professori emeritus, tutkimusjohtaja Markku Kivinen. 
  • Då majoritet blir minoritet 11.5.2021 klo 10-12. Ruotsinkielisen jaoston webinaari.

 

Kohtuullisuus Ekumeenisen Vastuuviikon teema 2021-2022 

Vuoden Vastuuviikon (17-24.10.2021) teema on Kohtuullisuus. Teema liittyy YK:n tavoiteohjelmaan Agenda 2030, joka pyrkii yksilö- ja yhteiskuntatasolla saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kristillisten kirkkojen ja yhteisöjenkin tulee kantaa vastuunsa. 

Valta merkitsee vastuuta. Aikojen alusta ihminen on siis asetettu hoitamaan luomakuntaa vastuullisesti. Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen onkin siksi luontevaa pyrkiä tekemään maailmasta ja yhteiskunnista hyvä asuinpaikka kaikille luoduille. Monet kirkot ja yhteisöt pyrkivätkin jo tähän hyvään tavoitteeseen ja nyt haluamme auttaa kaikkia kristillisiä yhteisöjä työssään. 

Koronavuosi on koetellut myös Vastuuviikkoa, mutta negatiivisuuden sijaan Ekumeenisen Neuvoston hallitus näkee tämän mahdollisuutena uudistaa Vastuuviikon työskentelyä. Vastuuviikko saa tänä vuonna hieman kevennetyn muodon ja muutamia uusia elementtejä. Vuoden 2021 Vastuuviikko tulee sisältämään erilaisia infopaketteja ja Vastuuviikolla järjestetään monenlaisia konsertteja. Musiikin ja taiteen lisäksi konsertit välittävät tietoa kohtuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Suunnitelmissa on myös webinaareja eri kohderyhmille. Tänä vuonna erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset otetaan mukaan suunnitteluun ja kampanjan kohderyhmäksi. Vastuuviikon ohjelmaa ja aineistoa suunnitellaan ottaen huomioon mahdolliset rajoitukset ja siksi ohjelmaa voi järjestää sekä kasvotusten että verkossa. 
Vastuuviikon koordinaattori on myös uusi. TM Sarah Tiainen sijaistaa Vastuuviikon koordinaattorina 1.3-31.12.2021. 

 
Syksyn päivämääriä 

  • Paikallisekumeeninen foorumi 25.9.2021 , Turku 
  • Ekumeeninen lähetyspyhä 9.-10.10. 
  • Ekumeeninen Vastuuviikko 17.-24.10. 
  • Kuinka korona on vaikuttanut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon? Yhdenvertaisuusjaoston webinaari 21.10. klo 16:30-18  
  • Syyskokous 2.-3.11.2021, Oulu 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.