SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista SEN:ssa 2/2022


Tässä uutiskirjeessä:
Pääsihteerin tervehdys 

Tulossa toukokuussa 

Tulossa syksyllä  

Ajankohtaisia vaikuttamisen paikkoja
Ajankohtaista hallinnossa

Jäsenistöltä 

Aineistoa ja työkaluja

På svenska 

 

Pääsihteerin tervehdys: Ekumeeninen diakonia 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut uuden pakolaisaallon Euroopassa. Maailma muuttui 24.2.2022 kun kuulimme Venäjän aloittamasta sodasta Euroopassa. Sota on tullut meitä lähelle, ja muistuttanut meitä omasta historiastamme. Noin 80 vuotta sitten Suomi taisteli oman itsenäisyytensä puolesta. Ukrainan pakolaisten myötä ovat sodan muistot nousseet suomalaistenkin mieleen. Oli perheitä, jotka joutuivat lähtemään evakkoon kaksikin kertaa kodistaan, eikä paluuta entisille kotikonnuille enää ollut. Oli alettava uudella paikkakunnalla, vieraassa ympäristössä. Vanhempi ikäluokka muistaa vieläkin sodan pelot ja kauhut. Omat sotamuistot ovat herättäneet suuren myötätunnon ja auttamishalun ukrainalaisten pakolaisten kohdalla. Äitejä lapsineen on tullut jo yli 20 000 henkeä. Samalla ei tule unohtaa niitä pakolaisia ja paperittomia, jotka ovat jo vuosikausia odottaneet päätöstä oleskeluluvasta Suomessa.

 

Eri seurakunnat ovat olleet valmiina vastaanottamaan ukrainalaispakolaisia. Suomen ortodoksisella kirkolla on alusta asti ollut hyvät valmiudet kohdata nyt maahamme Ukrainasta saapuvia ihmisiä. Noin 70 % ukrainalaisista on ortodokseja. Mutta diakoniset resurssit voivat olla rajalliset. Sen takia tarvitaan myös muita kirkkoja, seurakuntia, kirkollisia toimijoita, järjestöjä, kuntia ja muita tahoja tekemään yhteistyötä ukrainalaisten auttamiseksi.  

 

Ekumeeninen diakonia, diakoniatyö yli seurakuntarajojen, vahvistui koronapandemian aikana. Pandemiakriisi opetti, että kun omat resurssit ovat rajalliset, tarvitaan yhteistyötä. Seurakunnat eri puolilla Suomea alkoivat yhteisen diakoniatyön esimerkiksi ruokajakelun ja hengellisen tuen tarjoamisesta pandemian aikana. Nämä mallit toimivat nyt myös ukrainalaisten pakolaisten kohdalla. Seurakunnilla on paremmat valmiudet auttaa hädässä olevia, kun ne tekevät yhteistyötä. Seurakunnat voivat yhdessä reagoida usein nopeammin kuin viranomaiset, jos paikkakunnalle tulee yhtäkkiä suuri määrä pakolaisia. Vapaaehtoisten panos on tärkeää. 

 

Monissa luterilaisissa seurakunnissa on aloitettu Walk in-terapia, joka on matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä terapiaa 16–30 -vuotiaille. Nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koronakriisin aikana. Yhteiskunnan resurssit nuorten mielenterveyshoidossa ovat rajalliset ja odotusaika terapiaan on pitkä. Matalan kynnyksen terapia voi olla ensiapu nuorelle, joka odottaa pääsyä terapiaan. Tässäkin voisi olla ekumeenista yhteistyötä yli seurakuntarajojen eri paikkakunnilla. Koulutettuja lyhytterapeutteja ja muita ammattilaisia löytyy kaikista kirkkokunnista.  
Ekumeeninen diakonia voi olla paljon muutakin kuin ruokajakelua, sielunhoitoa tai pakolaisten auttamista.  

Mayvor 

 

Tulossa toukokuussa 

Siirtyy syksyyn: Sota Ukrainassa uskontojen haasteena -webinaari


20.-21.5.2022 Kirkon mission kohtalonkysymykset, Oulu.  
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on mukana ev.-lut. kirkon Kirkkopäivillä Oulussa. Tervetuloa erityisesti keskustelutilaisuuteen, jossa pohditaan kirkkojen uudistumista ja kasvua maailmalla ja meillä. Mukana mm. piispa Jukka Keskitalo ja kansainvälisenä vieraana Tansanian Victoriajärven hiippakunnan piispa Andrew Gulle. löytyy kokonaisuudessaan verkosta.  
Lisäksi SEN:n toimiston henkilökuntaa on tavattavissa Oulun kaupunginteatterille pystytettävällä Kirkkotorilla perjantaina 20.5. klo 9-10:30 ja lauantaina 21.5. klo 9-10:30.  

 

24.5. klo 16 - 18.  Oman rauhani minä annan teille. Kristityt sodan melskeessä 
Miten ymmärtää kristillistä retoriikkaa sodan yhteydessä? Millä tavalla kristityt lähestyvät oikeudenmukaisen sodan, oikeudenmukaisen rauhan, uskonnon ja identiteetin kysymyksiä nykyhetkessä. Näkökulmia näihin kysymyksiin on luvassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston seminaarissa. Puhujina dosentti Niko Huttunen otsikolla ”Miksi aseistakieltäytyminen voi olla epäkristillistä. Henkilökohtainen puheenvuoro”, dosentti Elina Kahla otsikolla Apokalypsi Pavel Florenskin ajattelussa ja kristillisestä pasifismista puhumassa baptistipastori Jani Edström.  Yhteistyössä Step-opintokeskus. Paikka varmistuu pian, ja se ilmoitetaan osoitteessa  

SEN #sovinto: 24.5 Johdanto sovinnon teemoihin -työpaja  
Tilaisuuden tavoitteena on saada oivalluksia ja työkaluja parempien ihmissuhteiden ja yhteisöjen rakentamiseen niin arkeen kuin työelämään. Puhujina mm. metropoliitta Arseni, (Suomen ortodoksinen kirkko) Pastori Harri Kankare (Kokkolan Baptistiseurakunta) ja projektityöntekijä, pastori Marjaana Toiviainen (Diakonissalaitos).  
#sovinto-ohjelma on Diakonissalaitoksen, Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän v. 2020 perustama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina Suomessa ja maailmalla. 

 Lue lisää työpajasta  

 

 

Tulossa syksyllä 

· Koulutustilaisuus hengellisen väkivallan teemoista 7.10. Helsingissä, yhteistyössä SEN ja Uskontojen uhrien tuki ry 

· Churches for a Sustainable Future - Kristityt kestävän tulevaisuuden rakentajina 4.-5.10
 

· 24.10. Yhdenvertaisuusjaoston ja Nuorisojaoston yhteisseminaari teemalla kohtuullisuus YK:n päivänä.
 

· Tulossa syksyllä myös yhteiskunnallisten kysymysten jaoston ja yhdenvertaisuusjaoston seminaari ekumeenisesta diakoniasta teemalla Auttaminen muutoksessa. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden muuttuessa. 

· Syyskokous 31.10. ja yleisölle avoin syysseminaari 1.11. Kokkolassa

 

Ajankohtaisia vaikuttamisen paikkoja 
Kevätkaudella Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sodan pakolaisten auttaminen on ollut kirkkojen pöydällä. Kirkot, SEN ja suomalaiset uskontojohtajat ovat vedonneet sodan lopettamiseksi eri kanavissa, SEN sodan kynnyksellä ja suomalaiset uskontojohtajat Venäjän hyökättyä. Listaa kristillisten kirkkojen reaktiosta kansainvälisesti löytyy esimerkiksi verkossa Euroopan kirkkojen konferenssin ylläpitämältä , johon voi ilmoittaa myös oman kirkkonsa ulostulot. SEN on muun muassa ollut yhteydessä Migriin ja SPR:ään liittyen . 

SEN ja erityisesti kasvatusasioiden jaosto seuraa tiiviisti suomalaisen uskonnonopetuksen kehityssuuntia, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriöön perustettavan katsomusopetuksen kehittämistyöryhmän työskentelyä. 

 

Ajankohtaista hallinnossa 

SEN:n hallitus kokoontuu tänä vuonna vielä kolme kertaa 6.6., 4.10., 5.12.2022. Valmisteilla on viestinnän kehittämistä, hallinnon selkiyttämistä ja monia muita aloitteita Neuvoston hyväksi. Jaostotoiminnassa jaostojen kolmivuotiskausi päättyy tämän vuoden loppuun ja SEN:n jäsenistö nimittää edustajansa seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2023-25 syyskokouksessa 30.10.  
Kevään aikana toimistolla on satsattu erityisesti saavutettavuusasioihin ja henkilökunta onkin kouluttautunut huomioimaan saavutettavuus erityisesti viestinnässä ja laajemmin toiminnassa. 

 

Jäsenistöltä 

Haluatko ilmoittaa yhteisösi muillekin kirkoille ja yhteisöille kiinnostavia tapahtumia tai uutisia SEN:n uutiskirjeessä? Laita viestiä hyvissä ajoin. Seuraava uutiskirje lähetetään elo-syyskuussa. 
 
Pelastusarmeija Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan nykyajan orjuudesta ja ihmiskaupasta torstaina 12.5.2022 klo 14.00.-16.00. Pelastusarmeijan Helsingin osastolle, Castréninkatu 26.  

Ev.lut. kirkko 2.5.klo 10-16, Monikulttuurisen työn ajankohtaispäivä pakolaisista keskittyy Ukrainan tilanteeseen. 29.4. mennessä: Koulutuskalenterin tiedoista poiketen tapahtuma järjestetään Teamsissa ja on maksuton. 
 

Aineistoa ja työkaluja 

 

Katso myös

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli seurakuntien työn tueksi 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.  Malli on tarkoitettu käytettäväksi kristillisten kirkkojen, yhdyskuntien ja järjestöjen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja suunnitelman tekemisen tukena ja ohjeena.  
Lue lisää ja lataa malli käyttöösi  


Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin 
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Kirjan alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa. Julkaisu on osa Ekumeenista vastuuviikkoa. 
 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.