SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista SEN:ssa 3/2022

 

Tässä uutiskirjeessä:

 • Pääsihteerin tervehdys: Sydämen ekumenia
 • Luomakunnan aika: Kuuntele luomakunnan ääntä!
 • Mikä on vuoden 2022 ekumeeninen teko?
 • Ketko kutsuu mukaan
 • Kristityt kestävän tulevaisuuden rakentajina -työseminaari
 • Turvallinen uskonyhteisö -koulutus 7.10.
 • Paikallisekumeeninen foorumi 14.10.
 • Vastuuviikko: Kohtuullisuus
 • Kristittyjen yhteinen Lähetyspyhä
 • Myös tulossa syksyllä
 • Jäsenistöltä
 • Aineistoa ja työkaluja


 

Pääsihteerin tervehdys: Sydämen ekumenia

 Kristityt eri puolilta maailmaa, eri kirkkokunnista, perinteistä ja kulttuureista kokoontuvat 31.8,-8.9. Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) yleiskokoukseen Karlsruhessa, Saksassa. Tämä on KMN:n yhdestoista yleiskokous. Yleiskokous siirrettiin vuodella eteenpäin koronapandemian vuoksi. Kokous piti järjestää jo vuonna 2021 Karlsruhessa. Kirkkojen maailmanneuvostoon kuuluu noin 350 kirkkoa  yli 120 maasta. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä.  KMN perustettiin vuonna 1948 toteuttamaan ekumeenisen liikkeen päämääriä. Myös Suomen Ekumeeninen Neuvosto on KMN:n yhteistyökumppani monien muiden ekumeenisten järjestöjen kanssa. 

 

Tämän vuoden yleiskokouksen teema on “Christ´s Love moves the world to reconciliation and unity”. Teema sisältää kolme tärkeää sanaa: rakkauden, sovinnon ja yhteyden. Yleiskokoukseen odotetaan tuhansia delegaatteja, tarkkailijoita ja muita osallistujia. 

 

 Millaisia hedelmiä ja tuloksia yleiskokoukselta voidaan odottaa? Yleiskokouksen teema on hyvin ajankohtainen, koska rakkautta, sovintoa ja yhteyttä tarvitaan yhä enenevässä määrin tässä ajassa. Joidenkin mielestä ekumenian aate on hiipumassa ja elää juuri nyt säästöliekillä. Jan Eckerdal Ruotsin kristillisestä neuvostosta (SKR) vertaa ekumeenista ilmapiiriä ekumeeniseen talveen. Olemme siirtyneet keväästä takaisin talveen. Tähän ovat vaikuttaneet kirkkojen halu nostaa omaa profiiliaan, koronavuosien vaikutukset ekumeeniseen yhteistyöhön sekä Venäjän ortodoksiseen kirkkoon katkaistut välit, koska kirkon johto on avoimesti tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän peräänkuuluttaa sydämen ekumeniaa, sellaista ekumeniaa, joka ei haasta vain älyä vaan kattaa koko elämän kirjon. Artikkelissa hän mainitsee, myös reseptiivisen ekumenian mallin, jota Ruotsin kristillinen neuvosto  on käyttänyt keskusteluissa muiden kirkkokuntien kanssa (Kyrkans Tidning 4.8.2022). Lähtökohtana on halu oppia toisen kirkkokunnan perinteestä ja hyödyntää sitä omassa traditiossa. SEN:ssa ja monissa järjestöissä olemme käyttäneet myös Erätauko-keskustelumenetelmää, jossa voidaan puhua rakentavasti ja tasa-arvoisesti toista kunnioittaen.  

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston tämän vuoden teema on paikallisekumenia. Ekumeeninen työ ei ole vain kirkonjohtajien tapaamisia ja kirkkojen välisiä oppikeskusteluja. Ekumeeninen työ ei saa olla vain muutaman ihmisen ”harrastus”, jossa piiri pieni pyörii. Ekumeenisen työn tulisi kuulua jokaiselle kristitylle ja paikallisseurakunnalle, jossa rakennetaan siltoja, vahvistetaan yhteistä todistusta, yhteistä rukousta sekä yhteistä palvelustehtävää omalla paikkakunnalla. Näin voimme toteuttaa Jeesuksen rukousta ”että he kaikki olisivat yhtä” Joh. 17:21. Sydämen ekumenia yhdistää kristittyjä erilaisista perinteistä tai taustoista huolimatta. Sydämen ekumenia löytää Hengen yhteyden muihin kristittyihin, koska usko ylösnousseeseen Kristukseen yhdistää. Meillä ei ole varaan sooloiluun, koska ekumenia tarvitsee töitä, sydämen ekumenia ei synny itsestään.  

On tärkeää myös muistaa rukouksin KMN:n yleiskokousta, jotta tämän vuoden teema kantaa hedelmää, ei vain sanoin vaan myös teoin. 

Mayvor


 

Luomakunnan aika: Kuuntele luomakunnan ääntä! 

Luomakunnan aika (Season of Creation) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10. Kansainvälinen ja ekumeeninen työryhmä valmistelee vuosittain laajan aineiston ajan viettoon. Aineisto sisältää rukous- ja jumalanpalvelustekstejä ja monipuolisia käytännön vinkkejä toimintaan.  

Mikä on vuoden 2022 ekumeeninen teko?

Ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä. 
Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 25.11.2022 mennessä:  

Ketko kutsuu mukaan 

Ketkokurssille eli Kansainvälisen ja Ekumeenisen Toiminnan KoulutusOhjelmaan voi ilmoittautua 23.9.2022 asti. Ketko on kaikille avoin ja maksuton neljän viikonlopun mittainen ekumeeninen elämys Helsingissä ja tuhti tietopaketti kristittyjen yhteydestä. Jaa tietoa kurssista omissa verkostoissasi  ja kutsu ihmisiä mukaan, .

Churches For a Sustainable Future - Kristityt kestävän tulevaisuuden rakentajina -työseminaari 

4.-5.10.2022 Diakonia-ammattikorkeakoulun kampuksella Helsingissä (Kyläsaarenkuja 2) ja verkossa 
Keynote-luennon pitää yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista tutkijoista. akatemiaprofessori, ilmakehätutkija Markku Kulmala otsikolla Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä minä kristittynä siitä ajattelen. Lisäksi kuullaan puheenvuoroja eri kirkkokunnista ja kristillisistä yhteisöistä ympäri maailmaa, globaali ekologinen kestävyyskriisi seurauksineen saa ihmisen kasvot. Työseminaariin kutsutaan erityisesti kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen johtajia, päätöksentekijöitä, työntekijöitä ja vastuunkantajia sekä alan opiskelijoita. Seminaari on myös avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Kansainvälisen työseminaarin kielinä ovat englanti, suomi ja ruotsi ja se on osallistujille maksuton. 

Tiistai 4.10. Seminaarin avauspäivä; hartaus ja kristillisten toimijoiden toritapahtuma 
Keskiviikko 5.10. Luentoja, paneelikeskusteluja sekä työkanavia. 

Järjestäjinä toimii Suomen Ekumeeninen Neuvosto, STEP-opintokeskus, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Lisätietoa ohjelmasta, asiantuntijoista, sekä ilmoittautuminen STEP-koulutuksen . Katso myös seminaarin . 
Tervetuloa rakentamaan yhteistä ja kestävää tulevaisuutta seuraaville sukupolville! 

Turvallinen uskonyhteisö -koulutus 

7.10.2022 klo 9-12:30 Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki) 
Miten tunnistaa hengellinen väkivalta: miten se määritellään, miten estää ja ehkäistä? Miten kohdata hengellisen väkivallan uhreja? Mikä on terve yhteisö? Miten toimia konkreettisesti, jos havaitsen väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössä? Maksuton koulutus on avoin kaikille ja uskontoneutraali. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.9. mennessä osoitteessa  

Paikallisekumeeninen foorumi 

Kuopiossa 14.10.2022 
Paikallisekumeeninen foorumi kokoaa ekumeniasta kiinnostuneen seurakuntaväen tällä kertaa Kuopioon. Päivän aikana vaihdetaan kuulumiset kristittyjen yhteisestä toiminnasta seurakunnista eri puolilta Suomea ja seminaariosuudessa keskitytään Ekumeenisen vastuuviikon Kohtuullisuus-teemaan. Ohjelma ja ilmoittautumiset  

Kristittyjen yhteinen Lähetyspyhä 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään tänä vuonna 8.-9.10. teemalla Kristityn vapaus. Yhteisen lähetyspyhän vieton toivotaan vahvistavan kristittyjen yhteistä todistusta, keskinäistä rauhaa, sovintoa ja rakkautta sekä innostavan lähetysvastuuseen. Aineistoa pyhän viettoon osoitteessa

  

Vastuuviikko: Kohtuullisuus 

Tämän vuoden Vastuuviikko jatkaa teemalla Kohtuullisuus. Sitä tarkastellaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteesta käsin ja pohditaan, mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Vastuuviikkoa vietetään 23.-31.10.2022.   

Vastuuviikko 2022 sisältää erilaisia tietopaketteja, mutta kannustamme myös konkreettisiin toimiin. Vastuuviikon voi löytää eri tyyppistä materiaalia, niin hengellistä kuin käytännöllistä, Vastuuviikon toteutukseen. Ekumeenisen Neuvoston periaatteisiin kuuluu, että mitä voidaan tehdä yhdessä myös toteutetaan yhdessä, ja siksi kannustamme seurakuntia ja järjestöjä järjestämään yhdessä erilaisia tapahtumia Vastuuviikolla: jumalanpalveluksia ja rukouspalveluksia, kestävyysseminaareja, konsertteja ja muita taidetapahtumia, keskustelu- ja infotilaisuuksia, konkreettisia toimia muodollisesti tai muutoin (esimerkiksi siivoustalkoot luonnossa), jne. Toivomme erityisesti, että nuoret ja nuoret aikuiset pääsevät ääneen ja osallistuvat Vastuuviikon suunnitteluun ja toteuttamiseen eri paikkakunnilla ja seurakunnissa. Tervetuloa mukaan viettämään Vastuuviikkoa 2022!

 

Tulossa syksyllä myös: 

·    Yhdenvertaisuusjaoston ja Nuorisojaoston yhteisseminaari teemalla kohtuullisuus YK:n päivänä 24.10. 

·     Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston ja yhdenvertaisuusjaoston seminaari ekumeenisesta diakoniasta marraskuussa. 

·    Syyskokouksen seminaari Yksi ruumis, monta jäsentä - Elääkö yhteys, toteutuuko tasapaino? Kokkolassa 1.11. Lisätietoa

Jäsenistöltä

Medialähetyspäivät 23.-25.9.2022 on Medialähetys Sanansaattajien valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna yhdessä Porvoon suomalaisen seurakunnan kanssa. Ensimmäisenä päivänä  Kirkkoje käsitellään maailmanneuvoston 11. yleiskokouksen antia missiologisessa symposiumissa Taivaan vallat ja sovinto.  


Aineistoa ja työkaluja 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli seurakuntien työn tueksi 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.  Malli on tarkoitettu käytettäväksi kristillisten kirkkojen, yhdyskuntien ja järjestöjen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja suunnitelman tekemisen tukena ja ohjeena.  
Lue lisää ja lataa malli käyttöösi  

 

Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin 
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Kirjan alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa. Julkaisu on osa Ekumeenista vastuuviikkoa. 
 

 

Katso myösSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.