SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista SEN:ssa 3/2023

 Tässä uutiskirjeessä:

  • Pääsihteerin tervehdys
  • Ketkokurssi alkaa syyskuussa, tervetuloa mukaan
  • Paikallisekumeeninen foorumi syyskuussa
  • Ekumeeninen lähetyspyhä
  • Vastuuviikko
  • Vastuuviikon harjoittelija
  • Monipuolinen tapahtumasyksy
  • Jäsenistöltä
  • Aineistoja ja työkaluja

Pääsihteerin tervehdys: Kaikkia tarvitaan rasisminvastaiseen toimintaan

Rasismi on noussut viime kuukausina esille eri tahojen keskuudessa. Varsinkin sosiaalinen media on alusta, jossa voi ilmaista rajujakin mielipiteitä toisista ihmisistä kohtaamatta heitä. Asenteet erilaisuutta kohtaan ovat kärjistyneet, ja tämä luo ennakkoluuloja eri vähemmistöjä kohtaan.  Rasismikeskustelu on myös kiihtynyt poliittisten päättäjien mielipiteiden takia.

 

Rasismi voi kohdistua yksilöön tai yhteisöön. Se voi olla avointa ja näkyvää, jossa ihmistä syrjitään vaikkapa ihonvärinsä tai uskonnollisen vakaumuksensa tähden. Toinen rasismin muoto on rakenteellinen, joka ei ole yhtä näkyvää. Piilorasismia voi kohdistua tiettyyn ihmisryhmään, esimerkiksi maahanmuuttajiin. Piilorasismissa voidaan käyttää kieltä tai symboleja, joihin vain asiaan vihkiytynee tunnistavat. Myös kirkoissa ja seurakunnissa on piilorasismia. Tämä voi ilmetä esimerkiksi syrjintänä, kiusaamisena, epäasiallisena käytöksenä tai sanallisena ”naljailuna”.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, jossa halutaan kehittää suomalaisten keskustelukulttuuria paremmaksi. Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta toisista ihmisistä puhumisessa ja keskinäisissä keskusteluissa tulisi muistaa kunnioitus toista ihmistä kohtaan.

Jeesus antaa hyvän ohjenuoran: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille.” (Matteus 7:12). Kukaan ei varmaankaan halua kuulla itsestään rasistisia kommentteja, kokea syrjintää, kiusaamista, vihapuhetta oman ulkonäön tai vakaumuksen takia.

 

Kirkot ja kristilliset järjestöt ovat tehneet paljon työtä rasismin ja syrjinnän vastaisessa toiminnassa. Keskeisintä on, että rasismille on nollatoleranssi, eikä sitä suvaita missään muodossa. Kysymys on asenteista ja sen takia rasismin torjunta on kaikkien vastuulla. Tämä on välttämätöntä myös yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. On tärkeää tehdä yhteistyötä myös yli kirkkokunta- tai uskontorajojen. Kaikkia yhteisöjä tarvitaan, jotta sekä avoimelle että piilorasismille on nollatoleranssi eikä sitä suvaita missään muodossa missään ikäluokissa.

Mayvor

 

Ketkokurssi alkaa syyskuussa, tervetuloa mukaan

Vielä ehtii ilmoittautua nuorten ekumenian lippulaivan kyytiin Helsingissä tai Joensuussa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kansainvälisen ja Ekumeenisen Toiminnan KoulutusOhjelma eli Ketkokurssi koostuu neljästä viikonlopusta, lue lisää:

Paikallisekumeeninen foorumi syyskuussa: Vaikutamme yhdessä – Kristityt rakentamassa yhteiskuntaa ja paikallisia yhteisöjä

Perjantaina 22.9.2023 klo 8:30-15:30 Kouvolan ev.-lut. seurakuntakeskuksessa (Savonkatu 40) 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoaa vuosittain ekumeniasta kiinnostuneet yhteen tutustumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin ja tarjoiluineen osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset pyydetään 13.9. mennessä tarjoilujen mitoittamiseksi .

Järjestäjät: Kouvolan kristilliset seurakunnat ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisekumenian jaosto, yhteistyössä Step-opintokeskus.

 


 

Ekumeeninen lähetyspyhä

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin). Lähetyspyhä korostaa yhteistä rukousta kaikille kristityille kuuluvan lähetystehtävän puolesta. Lue lisää:

Vastuuviikko: Pyhä rauha

Vastuuviikkoa vietetään lokakuussa (22.-29.10.2023) teemalla Pyhä rauha – kristityt rauhan rakentajina, ja haluammekin haastaa kaikkia kristittyjä miettimään, mitä yhteisiä keinoja meillä on rakentaa rauhaa. Sota Euroopassa on aiheuttanut ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta varsinkin nuorten keskuudessa. Haluamme olla vastavoima rauhattomuuden ja pelon ilmapiirille ja olla rauhan sillanrakentajia. Vastuuviikolle on tänä vuonna luvassa mm. kansainvälisiä puhujavieraita, rauhankonsertti, TV- ja radiojumalanpalveluksia, sekä informatiivista sekä someaineistoa, jonka tuottavat nuoret aikuiset SEN:n Nuorisojaostosta ja Ketko-koulutuksesta.

Vastuuviikon harjoittelija

Opiskelija Samu-Ville Toivonen toimii Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa Vastuuviikon harjoittelijana syys-lokakuussa 2023. .

 

Monipuolinen tapahtumasyksy

Kaikki tulevat tapahtumat päivitetään osoitteeseen 

 

Ukrainan sota uskontojen haasteena
Torstaina 26.10. klo 17–19 seminaari ja webinaari, Mikael-sali (Eteläranta 8 , Helsinki)
Järjestäjä: Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaosto ja Step-opintokeskus.

 

Kasvurauha  - Ro att växa  -ekumeeninen hybridiseminaari
Keskiviikkona 25.10. klo 9.30 - 16.30 Kasvurauha -turvallisempi seurakunta lapsen ja nuoren kasvua tukemassa. Ekumeeninen ja osittain kaksikielinen hybridiseminaari seurakuntien, järjestöjen ja kirkkojen työntekijöille ja luottamushenkilöille. Keskustelemassa eri kirkkokuntien ja alojen asiantuntijoita.

 

 

Juhlajumalanpalvelus ja syysseminaari Lahdessa
Syyskokouksen yhteydessä kaikille avoimet Uskonnonvapauslain 100-vuotisjuhlan jumalanpalvelus Lahden  Ristinkirkossa 30.10. klo 18 ja syysseminaari Uskonnonvapaus ja yhteinen todistus Kristuksesta tänään seurakuntasalilla 31.10. klo 10.30–12.30.

 

Uskonnonvapaus hengellisissä yhteisöissä
Webinaari 9.11.2023 klo 13-15
Järjestäjät: Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Uskontojen uhrien tuki UUT ry.


Rasismi ja vammaisuus -webinaari
30.11.23 klo 10-12 
Maksuton webinaari seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille ja kaikille kiinnostuneille. Yhteistyössä SEN, ev.-lut. Kirkkohallitus ja Step-opintokeskus.

 

Jäsenistöltä

Ekumeeninen Racial Justice Conference Freiburgissa, Saksassa 8.-11.11.2023, järjestäjänä anglikaaninen Englannin kirkon Euroopan hiippakunta.

 

Kveekarit tiedottavat:

 

Aineistoja ja työkaluja

Luomakunnan aika (Season of Creation) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10. Joka vuosi kristillinen perhe yhtyy maailmanlaajaan rukouksen ja toiminnan juhlaan yhteisen kotimme suojelemiseksi. Rukousaineistoa osoitteessa 

 

 

Ekumeeniset rukoushetket yhteiskunnallisista aiheista
Rukoushetkien mallit on kerätty kannustamaan kristittyjä rukoilemaan enenevissä määrin yhdessä eri paikkakunnilla Suomessa. Yhteiskunnalliset kysymykset voivat olla paikallisia ajankohtaisia kysymyksiä tai koko Suomea tai maailmaa koskettavia rukousaiheita. Erityisen tärkeää voi olla kokoontua yhteen rukoilemaan kriisin tai onnettomuuden koskettaessa. Julkisessa tilassa toteutettu rukoushetki on todistus kristittyjen yhteistyön voimasta.

 

Paikallisekumenian ideapankista ideat omalle paikkakunnalle, .

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman malli seurakuntien työn tueksi
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.  Malli on tarkoitettu käytettäväksi kristillisten kirkkojen, yhdyskuntien ja järjestöjen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun ja suunnitelman tekemisen tukena ja ohjeena.  Lue lisää ja lataa malli käyttöösi 

 

Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Kirjan alustukset, pohdintakysymykset, raamatuntekstit ja rukoukset haastavat seurakuntia tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja antavat työkaluja kristityn omaan pohdintaa kestävän tulevaisuuden kysymysten äärellä. Julkaisu sopii ohjaajien työn tueksi, sitä voi käyttää ryhmätyöskentelyssä tai yksilötyöskentelyssä kirkoissa, kodeissa ja kouluissa. Julkaisu on osa Ekumeenista vastuuviikkoa.

 


 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.