SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Alkuperäiskansojen tapaamisessa teemoina luomakunta, sovinto ja oikeudenmukaisuus

Kuva. Albin Hillert/WCCAlkuperäiskansojen ennakkokokoontumiseen Kirkkojen maailmaneuvoston 11. yleiskokouksena alla Karlsruhessa Saksassa kokoontuu 97 delegaattia eri puolilta maailmaa, mukana Suomesta Kirkkojen Maailmanneuvoston alkuperäiskansojen referenssiryhmän puheenjohtaja pastori Mari Valjakka. Kokous johtaa Kirkkojen maailmaneuvoston 11. yleiskokoukseen, joka alkaa tiistaina 31.8.
Alkuperäiskansojen viesti kutsuu kirkkoja sitoutumaan uudestaan toimimaan myötätuntoisesti, harjoittamaan osallistavaa ja relationaalista oikeudenmukaisuutta ja vahvistamaan ykseytemme Kristuksessa, jonka rakkaus ohjaa meitä palauttamaan eheyden koko luomakunnassa.

Kokouksessa pohdittiin, miten sovinto on usein koettu prosessina, jossa pyritään liian helposti palauttamaan sopusointuiset suhteet käsittelemättä tai puuttumatta täysin menneisyyden ja nykyisyyden sorron syihin ja toimiin.

Kolonialismin, imperialismin ja kapitalismin eri muotojen kautta ilmenevä ihmisen syntien tuhoava vaikutus on tuhonnut alkuperäiskansojen kulttuureja, yhteisöjä ja luomakunnan toisiinsa kytkeytyvää, toisiinsa liittyvää ja toisistaan riippuvaista verkostoa.

Kuva: Albin Hillert/WCC


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.