SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Amerikan ortodoksisen kirkon delegaatio SEN:ssa

Edessä vasemmalta pääsiht. Mari-Anna Pöntinen, metropoliitta Tikhon, arkkipiispa Melchisedek, metropoliitta Ambrosius, koordinaattori Anna Hyvärinen. Takaa vasemmalta: pastori Jan Edström, professori Paul Meyendorff, isä John Jillions, Mr Jeremy Pletnikoff, koordinaattori Katariina Väisänen ja arkkidiakoni Joseph Matusiak.Suomessa vierailulla oleva Amerikan ortodoksisen kirkon delegaatio vieraili 22.2.2016 ev.-lut. Kirkon talossa Helsingissä ja Ekumeenisessa Neuvostossa. Keskusteluissa sivuttiin ekumeenisen yhteistyön historiaa ja tämän päivän haasteita sekä amerikkalaisen uskonnollisen pluralismin näköaloja.

 

Keskustelussa käsiteltiin mm. teologista yliopisto-opetusta. Rovasti Rauno Pietarinen (vasemmalla takana pöydän päässä) kertoo Itä-Suomen yliopiston tilanteesta. Hänestä oikealla Anna Hyvärinen, prof. Meyendorff, Katariina Väisänen, Jan Edström, arkkipiispa Mäkinen, metropoliitta Ambrosius, Mika Pajunen, Mari-Anna Pöntinen. Pöydän päässä edessä vas. Jeremy Pletnikoff, Joseph Matusiak, arkkipiispa Melchisedek, metropoliitta Tikhon ja isä John Jillions.Delegaatio tapasi arkkipiispa Kari Mäkisen, erityisavustaja Mika Pajusen ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntisen ja SEN:n muuta henkilökuntaa.

 

Vilkkaassa ja lämminhenkisessä keskustelussa käsiteltiin useita asioita, muun muassa luterilaisen ja ortodoksisen kirkon tämän hetken tilanteesta Suomessa. Arkkipiispa Kari Mäkinen ja metropoliitta Ambrosius luotsasivat keskustelua. Suomen ekumeenista kenttää valotti pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen sekä vapaakirkkojen ja ruotsinkielisten kirkkojen asemaa ekumeenisessa yhteistyössä pastori Jan Edström.

 

Yhteisesti todettiin, että vuorovaikutteinen, yhteisöllinen ja toinen toistaan tukeva kirkkojen välinen työskentely on hedelmällistä yksilökeskeisten kulttuurienkin keskellä. Myös alkuperäiskansojen huomioimista kirkkojen taholta pidettiin hyvänä.

 

Ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärinen kertoi kirkkojen yhteisestä ihmisoikeushankkeesta ja Katariina Väisänen Vastuuviikon keskeisistä teemoista. Metropoliitta Tikhon päätti vierailun yhteiseen rukoukseen.

 

Amerikan ortodoksisen kirkon () delegaatio vierailee Suomessa arkkipiispa Leon kutsusta. Helsingissä delegaatiota isännöi metropoliitta Ambrosius ja ohjelmajärjestelyistä vastaa rovasti Rauno Pietarinen.

 

Delegaatio:

Kirkon päämies, Metropoliitta Tikhon

Arkkipiispa Melchisedek, Archbishop of Pittsburgh and Western Pennsylvania

OCA:n kansliapäällikkö, isä John Jillions

Arkkidiakoni Joseph Matusiak, opiskelijoiden rekrytoinnista vastaava ja myös metropoliitta Tikhonin sihteeri

Professori Paul Meyendorff, Pyhän Vladimirin seminaarin professori

Kirkon luottamushenkilö Mr Jeremy Pletnikoff Alaskasta

.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.