SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Anders Põderille ja Markku Salmiselle marttyyripiispa Platonin kunniamerkki

Tarton piispa Eelia, emeritus-arkkipiispa Andres Põder, Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanus, Pärnun ja Saarenmaan piispa Aleksander ja rovasti Markku Salminen. Kuva: Vlada Wahlstén.

 

Viron evankelis-luterilaisen kirkon emeritus-arkkipiispa Andres Põder ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen saivat merkittävän ekumeenisen huomionosoituksen Tallinnassa maanantaina 12.1.2015. Heille myönnettiin marttyyripiispa Platonin ritarikunnan 3. luokan kunniamerkki. Kunniamerkin myönsi Viron ortodoksinen kirkko päämiehensä Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanuksen päätöksellä, ja sen kiinnitti palkittujen rintaan Viron entinen presidentti Arnold Rüütel.

 

Juhlallinen tilaisuus oli marttyyripiispa Platonin päivän liturgian lopussa Kristuksen kirkastumisen katedraalissa Tallinnan vanhassa kaupungissa. Kirkkosalin keskellä on marttyyripiispan hauta.

 

Andres Põder toimi Viron evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispana vuodesta 2005 ja jäi eläkkeelle kuluvan vuoden alussa. Emeritus-arkkipiispa Põderille kunniamerkki myönnettiin palkitsemisen yhteydessä luetun perustelun mukaan ”merkkinä siitä, että olette ystävämme ja että pidämme teidät sydämessämme ja esirukouksissamme. Luotamme, että yhteytemme säilyy ja että tuette meitä edelleen neuvoillanne”.

 

Ekumeenisten tarkkailijoiden mukaan Põder edusti arkkipiispana linjaa, joka korostaa ekumeenista yhteistyötä maan muiden kirkkojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toinen merkittävä suuntaus korostaa luterilaisuutta kansankirkkona ja haluaa luoda suhteet julkiseen valtaan eri tasolla kuin muut kirkot ja kirkkojen neuvosto. Viron väestöstä n. 27 % identifioituu ortodokseiksi ja hieman harvempi luterilaisiksi; kirkkojen kastettuja ja jäsenmaksua maksavia jäseniä on huomattavasti vähemmän. Viron uusi luterilainen arkkipiispa, Tallinnan tuomiorovasti Urmas Viilma vihitään piispaksi ja asetetaan arkkipiispan virkaan kynttilänpäivänä 2.2.2015.

 

Markku Salminen toimii Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2009. Hänen palkitsemisensa perustelussa todettiin, että hänen tultuaan seurakunnan esimieheksi suhde Viron ortodoksiseen kirkkoon nousi uudelle tasolle. Virkakautensa alusta lähtien isä Markku on Suomen suurimman ortodoksisen seurakunnan esimiehenä korostanut yhteistyötä naapuri-metropolien Tallinnan ja Tukholman ortodoksisten seurakuntien kanssa. Virossa on toteutettu merkittäviä nuorisotyön, diakonian ja kirkkojen jälleenrakentamisen hankkeita yhteistyössä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kanssa.

 

Piispa Platonin ritarikunta ja sen kunniamerkit on perustettu vuonna 1922 Viron ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen päätöksellä. Ritarikunnan sääntöjen mukaan kunniamerkkejä on kolme luokkaa ja ne myönnetään kirkon päämiehen, Tallinnan ja koko Viron metropoliitan päätöksellä.

 

Marttyyripiispa Platon (1869–1919) oli ensimmäinen virolainen ortodoksinen piispa. Vaikeissa oloissa - maailmansodan, Venäjän vallankumouksen, Viron itsenäistymisen ja sitä seuranneen sodan keskellä - Platon pani alulle kehityksen, jonka tuloksena n. 200 virolaisesta seurakunnasta muodostettiin autonominen ortodoksinen kirkko 1920-luvun alussa. Hän joutui bolshevikkien vangiksi Tartossa tammikuussa 1919 yhdessä kahden ortodoksisen ja kahden luterilaisen papin kanssa. Heitä kidutettiin ja heidät surmattiin 14.1.1919. Piispa Platon ja papit Mihhail Bleive ja Nikolai Bezanitski todettiin pyhien joukkoon kuuluviksi eli kanonisoitiin vuonna 2000.

 

Heikki HuttunenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.