SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Anna Hyvärinen siirtyy uusiin haasteisiin

Yli kymmenen vuotta Ekumeenista vastuuviikkoa ja Neuvoston ihmisoikeustyötä luotsannut Anna Hyvärinen siirtyy vuoden virkavapaan jälkeen pysyvästi uusiin tehtäviin. Anna sai läksiäisiksi lämpimät kiitokset ja ekumenia-pöytästardaarin muistoksi ekumenian ja kirkkojen ihmisoikeustyön edistämiseksi tehdystä työstä. Toivotamme Annalle monia armorikkaita vuosia! 

SEN:n toimistolla vierailivat 1.12.2021 myös eläköityneet työntekijät Perry Johansson ja Sirpa-Maija Vuorinen. Lisäksi saman päivänä Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus päätti kokouksessaan vakinaistaa Vastuuviikon koordinaattorin sijaisena toimineen Sarah Tiaisen työsuhteen. Sarah jatkaa Vastuuviikon koordinointia ja vastaa jatkossa myös toimisto erilaisista tehtävistä, sillä 20 % työajasta hän toimii toimistotyöntekijänä.

Kuvat: Sirpa-Maija Vuorinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.