SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Kari Mäkisestä Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

SEN:n uusi puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Kuva: Pasi Leino.

 

Poriin syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 26.10.2015 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Kari Mäkisen. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ja se alkaa vuoden 2016 alusta. Nykyinen puheenjohtaja, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo SCJ ei halunnut enää asettua ehdolle.

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ev.-lut. kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja, piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), Metodistikirkon edustaja, pastori Soile Salorinne, varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen vapaakirkko.

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varajäsenet suluissa):

Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), Katolinen kirkko Suomessa

TT Minna Hietamäki (Lehtori Eija Peura), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Dosentti, TT Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Suomen ortodoksinen kirkko

Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamafund (pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka)

 

Puheenjohatajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Matti Poutiainen.

 

SEN:n nykyinen puheenjohtaja (kuluvan vuoden loppuun) piispa Teemu Sippo SCJ on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Häntä ennen tässä tehtävässä toimi arkkipiispa Jukka Paarma ja ennen Paarmaa ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa John Vikström. Puheenjohtajina on ollut arkkipiispoja, piispoja ja muita kirkollisia vaikuttajia jo melkein sadan vuoden ajan. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.