SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Leo: Pyhän kirjan polttaminen ei kuulu sananvapauden piiriin

Ajankohtaisessa lausunnossa Helsingin ja koko Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo toteaa: "Toisin kuin monet luulevat, ihmisten välistä ykseyttä ja yhteisöllisyyttä ei luo samanlaisuus, vaan keskinäinen kunnioitus. Kärjistäisin sanomalla, että vain kunnioittamalla toista voimme säilyttää itsekunnioituksemme ja ansaita myös toisen kunnioituksen."

Arkkipiispa ottaa kantaa tilanteeseen Ruotsissa, missä oikeus myönsi vastikään luvan performanssiin, jossa Tukholman keskusmoskeijan edustalla revittiin ja poltettiin islamin pyhä kirja Koraani.  Arkkipiispa korostaa eri uskontokuntiin ja kulttuureihin kuuluvien ihmisten keskinäisen kunnioituksen merkitystä. 

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan  Suomen ortodoksisen kirkon sivuilta, missä se on saatavilla pdf-muodossa myös englanniksi, ruotsiksi ja arabiaksi: 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.