SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Mäkisen ja emeritusarkkipiispa Paarman surunvalittelut Fadayelin omaisille  

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen ja emeritusarkkipiispa Jukka Paarma esittivät 13.1. evankelis-luterilaisen kirkon puolesta surunvalittelut Eveline Fadayelin omaisille ja ystäville.
 

Valitamme sitä, että hän sai elämänsä viimeisinä vuosina kannettavakseen raskaan taakan, joka aiheutui mielestämme ymmärtämättömästä ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta meidän maassamme. Tämä taakka, joka tuli myös teidän omaisten osalle, herätti kuitenkin monet suomalaiset uudella tavalla ajattelemaan maahanmuuttajien kohtelun oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Näin syntynyt keskustelu, jota te omaiset olette olleet virittämässä, on myös avannut suomalaisten silmiä näkemään sen ylisukupolvisen perhekäsityksen merkityksen, joka meillä on jäänyt liiaksi syrjään. Toivomme, että Eveline Fadayelin vaiheet ovat alku uudistuksille maamme käytännöissä.

 

Eveline Fadayel on nyt taisteluista vapaa. Ikuinen valo loistakoon hänelle. Toivotamme omaisille ja ystäville Hyvän Jumalan siunausta ja voimia surun keskelle.

 

Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.

Ps. 90

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors