SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispa Tapio Luoma kutsuu mukaan rukoilemaan Kristittyjen ykseyden rukousviikolla


Suomen Ekumeenisen neuvoston puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma kutsuu mukaan rukoukseen ja kertoo kuinka itse viettää Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa 18.-25.1.2023:

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike. Ekumeeninen rukousviikko alkaa tänään. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty yli sata vuotta. Kaikkialla maailmassa rukoillaan kristittyjen ykseyden puolesta joka päivä kahdeksan päivän ajan. Kun rukoilemme, yhdistymme laajaan rukousketjuun maapallon ympäri.

Julkaisen joka päivä videon, jolla luen ekumeenisen rukousviikon raamatunkohdan ja rukouksen. Liity sinäkin mukaan rukoilemaan.

Jeesuksen mukaan meidän, hänen seuraajiensa on määrä tuoda valoa maailmaan. Tehtäväksemme on siis annettu vaikuttaa myönteisesti tässä maailmassa ja toimia niin, että Jumalan tahto tapahtuisi.

Rukousviikon perusajatuksena on, että ykseyttä ei voi olla ilman oikeudenmukaisuutta. Rukoillessamme kristittyjen ykseyden puolesta, meidän on tunnustettava maailmassa vallitseva epäoikeudenmukaisuus ja sorto. Meidän on päättäväisesti sitouduttava tekemään parannusta näistä synneistä. Meidän on syytä kuunnella tarkasti profeetta Jesajan kautta saatu käsky: opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettuja, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

Rukoilemme:
Herra, sinä kutsuit kansasi orjuudesta vapauteen.
Anna meille voimaa ja rohkeutta etsiä niitä, jotka tarvitsevat oikeutta. Auta, että näemme heidän tarpeensa ja tarjoamme heille apua. Aamen.


Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain 18.-25. tammikuuta. Rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla ja sitä vietetään noin 120 maassa. Rukousaineisto vapaaseen käyttöön osoitteessa Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.