SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arkkipiispat allekirjoittivat Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkilausuman kasteesta

Kuvassa metropoliitta Elia, arkkipiispa Tapio Luoma, arkkipiispa Leo ja piispa Seppo Häkkinen.Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välistä oppikeskustelua käydään Turussa 29.-30.9.2022. Tällä kertaa teemana on kysymys pelastuksesta jumalallistumisena ja vanhurskauttamisena.

Oppikeskustelujen yhteydessä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Tapio Luoma allekirjoittivat molempien kirkkojen hyväksymän yhteisen, syksyn 2021 oppikeskusteluissa laaditun Arkkipiispat painottivat yhteisen kristillisen todistuksen antamista ja perheiden rinnalla kulkemista toivon ja tuen välittäjinä elämän matkalla monenlaisten paineiden keskellä.

Suomen ortodoksisen kirkon puolelta keskustelussa ovat mukana Oulun metropoliitta Elia, rovasti, TM Heikki Huttunen, rovasti, TT Mikael Sundkvist ja M.Div. Soili Penttonen. 

Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa edustavat piispa Seppo Häkkinen, TT Heta Hurskainen, kirkkoherra, dosentti Sammeli Juntunen ja yliopistonlehtori, dosentti Anni Maria Laato sekä kokouksen sihteeristössä johtava asiantuntija, dosentti Tomi Karttunen ja asiantuntija, TT Ari Ojell.

Oppikeskustelujen jatko

 

Vuonna 2023 vietetään Suomen ortodoksisen kirkon autonomisen aseman Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa vahvistaneen Tomos-asiakirjan satavuotisjuhlaa ja uskonnonvapauslain 100-vuotisjuhlaa. Vuoden 2025 Nikean uskontunnustuksen 1700-vuotisjuhlaa muistetaan Suomessa ja kansainvälisesti ekumeenisesti.

 

Yhteisiä teologisia oppikeskusteluja päätettiin jatkaa vuonna 2024 Suomen ortodoksisen kirkon vuorollaan isännöidessä. Seuraavaksi käsitellään teemaa ”Nikean uskontunnustuksen 1700-vuotisjuhlavuosi ja kirkkojen yhteinen todistus”. Tässä yhteydessä on hyvä käsitellä esimerkiksi persoonan käsitteen ekumeenista merkitystä kohdattaessa nykyajan uskonnollisia ja aatteellisia virtauksia. Todettiin myös, että on tarpeen käsitellä dogmaattisena teemana eukaristiaa ja muita sakramentteja/mysteerioita. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.