SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Armosta iloon - Adventtikirkon telttajuhlilla

Suomen kristillisen yhteiskoulun kampus.

Suomen Adventtikirkko piti hengelliset telttajuhlat 8-11.6.2023 Suomen kristillisen yhteiskoulun kampuksella Piikkiön kauniissa maisemissa. Osallistujia päivien aikana oli noin 700, kertoi Suomen Adventtikirkon kirkonjohtaja Aimo Helminen. Ennen koronavuosia kävijämäärä oli noin 1000 henkilöä.

 

Yleiskokouksen virkailijat vasemmalta pääsihteeri Jani Virolainen, Kirkkokunnanjohtaja Aimo Helminen ja talousjohtaja Harri Saarinen.Päivien teema oli ”Armosta iloon”, ja ohjelmaa oli sekä lapsille, varhaisnuorille, nuorille ja aikuisille.

 

 Hengellisen opetuksen lisäksi oli myös mahdollisuus osallistua eri aktiviteetteihin muun ohjelman ohessa.

Kirkkokunnanjohtaja Aimo Helminen ja pääsihteeri Mayvor Wärn-RanckenSunnuntaiaamuna pidettiin yleiskokous, jossa Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toi SEN:n terveiset. Hän nosti esille Jeesuksen rukouksen Johannes 17:21, jossa Jeesus rukoilee ”että he kaikki olisivat yhtä”. Hän mainitsi myös SEN:n vuoden 2023 painopisteet, jotka ovat kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen. Vaikka olemme erilaisia, voimme toimia yhdessä ja viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin.

 

Yleiskokouksessa hyväksyttiin mm. jaostojen toimintakertomukset sekä käsiteltiin talousasiat, jossa myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille. Yleiskokoukseen osallistuivat seurakuntien edustajat, joita oli paikalla vähän yli 150.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.