SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Arvot mekin ansaitsemme -seminaarissa pohdittiin uskonnonopetusta 5.-6.3

 

Aika ajoin otsikoihin nousee oman uskonnon opetuksen merkityksen pohdinta. Maamme ainutlaatuista järjestelmää saatetaan arvostella sitä tarkemmin tuntematta. Paineita on myös uskonnon- ja elämänkatsomustiedon oppituntien vähentämiseen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatuasiain jaoston ja Suomen Lähetysseuran järjestämässä seminaarissa tarkasteltiin suomalaisen katsomusopetusjärjestelmän monipuolisuutta ja sen tarjoamia eväitä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen monikulttuuristuvassa maassamme.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.