SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Autetaan miljoonaa pakolaista Euroopassa - Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio kutsu yhteistyöhön kirkoille ja yhteisöille

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ylimääräinen yleiskokous järjestettiin 14.-16. lokakuuta 2021 Brysselissä. Yleiskokoukseen osallistui edustajia 41 jäsenkirkosta, kristillisistä neuvostoista ja järjestöistä 19 maasta. Suomesta kokoukseen osallistuivat asiantuntija Ulla Siirto (lut. ja SEN:n edustaja ) ja yliopisto-opettaja isä Teemu Toivonen (ort.).

Yleiskokouksen yhteydessä annettiin julkilausuma, jossa eurooppalaisia, eurooppalaisia ​​instituutioita ja kirkkoja kehotettiin yhteistyössä vastaanottamaan ja antamaan suojaa miljoonalle pakolaiselle ja siirtolaiselle Euroopassa. Lausunnossa korostetaan vuoden 2015 ja sitä seuraavien vuosien myönteisiä puolia, jolloin miljoona pakenevaa ihmistä sai suojaa Euroopassa. Kritiikkiä kohdistetaan myös Euroopan maiden toimiin rajoilla, joilla pakenevat ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa.

CCME: n moderaattori Goos Minderman kommentoi julkilausumaa seuraavasti (vapaasti suomennettuna):

Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamiselle on valtava tuki paikallis- ja aluetasolla  kirkoissa ja yhteiskunnassa kaikkialla Euroopassa. Politiikka on kuitenkin johtanut siihen, että satoja kilometrejä aitoja ja muureja on rakennettu pitämään heidät poissa. Meidän on otettava yhteyttä kirkoihin ja koalitioihin, jotka ovat valmiita purkamaan nämä raja-aidat ja muurit Euroopassa. ”

Yleiskokous hyväksyi myös ohjelman CCME:n työlle vuosiksi 2021-2023. Työohjelman painopisteet ovat: lailliset ja turvalliset reitit pakolaisille ja siirtolaisille, oikeus perhe-elämään ja kirkkojen työ osallisuuden lisäämiseksi (Unite in Diversity).

.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.