SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Auttaminen murroksessa - hyvinvointivaltion tila ja kirkkojen tehtävä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto ja yhdenvertaisuusjaosto järjestivät yhteistyössä ekumeenisen seminaarin Auttaminen murroksessa - hyvinvointivaltion tila ja kirkkojen tehtävä 15.11.2022 Helsingissä.
Tiedustelut seminaari tallenteesta voi lähettää osoitteeseen suvi-tuulia.vaara(a)ekumenia.fi.

Seminaari oli suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita diakoniasta ja eri kirkkojen auttamistyön kehityksestä yhteiskunnan muuttuessa ja keräsikin runsaasti osallistujia paikan päälle Mikael-saliin ja etäyhteyksien välityksellä. Seminaarin avasi jaoston puheenjohtaja Risto Pontela (Suomen Kristillinen Rauhanliike) ja seminaarin puheenjohtajana toimi  johtava asiantuntija Kari Latvus ev.-lut. Kirkkohallituksesta.

 

Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto ja THL ) alusti sosiaaliturvan uusista rakenteista ja niiden täydentäjistä. Powerpoint-esitys:

hiilamo_auttaminen_murroksessa.pdf

 

 

 

 

Kirkkojen puheenvuorot käyttivät:

 

Larissa Franz-Koivisto, pääsihteeri, Suomen Caritas:

”Katolisen kirkon auttamistyön kehitys ja tulevat painopisteet”. Powerpoint-esitys: 

franz_koivisto_seminaari_15112022.pdf 
Saga Lippo, ylisihteeri, Pelastusarmeija:

“Pelastusarmeijan diakoniatyön neljä pilaria”

 

 Sirpa Okulov, Kirkkopalvelujen koordinaattori, Suomen ortodoksinen kirkko: ”Ortodoksinen diakoniatyö – laajempaa kuin tiesitkään Suomessa ja ulkomailla”. Powerpoint-esitys:


okulov_ekumeeninen_seminaari_2022.pdf

Kalle Kuusimäki, Diakonia ja yhteiskunta -yksikön johtaja, Kirkkohallitus, Suomen evankelis-luterilainen kirkko: ”Uudistava ja uudistuva diakoninen kirkko”

 

Seminaari päättyi puheenvuoron käyttäjien paneelikeskusteluun, johon yleisö toi myös arvokkaita näkökulmia.

 

 

Linkkejä esityksissä mainittuihin aineistoihin:

 

Jorma Niemelän ja Terhi Auvisen järjestöraportti:

 

Diakoniabarometri 2022: ; Titi Gävertin kirjoitus Diakoniaplussassa:

 

Siunauksten signaalit:

 

(2019) Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.