SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Be One! – Uusi Euroopan nuorten ekumeeninen koulutus

BE1 (Be One) ammentaa voimansa ekumeenisen liikkeen ajattelusta, tavotteista ja Suomen Ekumeenisessa Neuvoston (SEN) Nuorisojaoston vuodesta 1983 alkaen järjestetystä Ketkosta eli Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelmasta. BE1-koulutuksessa yhdistyvät myös European Fellowship of Christian Youth´in ja SEN:n Nuorisojaoston tavoitteet järjestää toimintaa Baltian alueella.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Ketkokoordinaattori Virpi Paulanto osallistui 

Szilárd Tussai, Simon Gallagher, Elise Kyttä, Peter Alskaersig, Teresa Schantz, Juhana Malme, Jónína Sif Eyþórsdóttir, Vaughan Staples.vuosikokoukseen 21.5.2016 Hemel Hempstedissä UK:n ja Irlannin Boy's Brigaden keskustoimistossa Felden Lodgessa. Hän esitteli yhteistyössä Baltian alueen luterilaisten kirkkojen nuorisotyöntekijöiden kanssa suunnitellun uuden Euroopan nuorten ekumeenisen toiminnan välineen, BE1-koulutuksen.

 

Latvian-kokouksessa ekumenia-kassi kädessä Latvian luterilaisen kirkon pastori Roberts Otomersm. Vieressä Nuorisokeskuksen ohjaaja Gints Graudins. Vasemmalla Virpi Paulanto ja oikealla Juhana Malme.BE1-koulutuksen idea sai alkunsa Riikassa tammikuussa 2016. Suunnittelijoita ovat Latvian luterilaisen kirkon nuorisotyöntekijä Gints Graudins ja pastori Roberts Otomers, Viron luterilaisen kirkon nuorisotyöntekijä Triin Salmu, European Fellowship of Christian Youth´in puheenjohtaja Juhana Malme sekä Virpi Paulanto, SEN Ketko.

 

BE1-kurssin tavoitteet ovat samat kuin Ketkossa: Antaa tietoa ekumeniasta paikallisessa, kansallisessa ja Euroopan kontekstissa, välineitä ymmärtää eri kirkkojen traditioita ja jumalanpalveluselämää, rohkaista osallistumaan ekumeeniseen toimintaan oman kirkon kautta sekä syventää ymmärrystä omasta kristillisestä identiteetistä.

 

BE1-kursseilla kouluttajina toimivat kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen palveluksessa työskentelevät asiantuntijat, koulutusohjelman aihepiiriin muuten perehtyneet henkilöt sekä kristillisen yhteisön yhteisöön kuuluvat jäsenet. European Youth Council in Europe EYCE järjestää toimintaansa esittelevän työpajan osana kurssin ohjelmaa.

 

BE1-kurssin alueellinen tiimi vastaa käytännön toteutuksesta. Ketkokoordinaattori toimii yhteyshenkilönä tuoden kurssiin ekumeenisen kasvatuksen ammatillista substanssia.

 

Erityisen merkittävää kurssissa tekee sen, että siinä tullaan käyttämään hartauselämän aineistona Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineistoa. Vuoden 2017 teema on Reconciliation: The Love of Christ Compels Us. Raamatunteksti on Toisen korinttilaiskirjeen viidennen luvun jakeet 14–20.

 

Ekumeeninen kasvatus nuorisotyössä


BE One -koulutus vastaa varsin ajankohtaiseen tarpeeseen. Tarvitaan uusia välineitä oman ja toisen uskon ja kulttuurin ymmärtämiseen, dialogitaitojen oppimiseen ja solidaarisuuden vahventamiseen, nuorten kasvattamiseen rakentamaan tulevaisuuden Eurooppaa yhdessä.

 

BE One -kurssilla ekumeeninen kasvatus ymmärretään kristittyjen välisenä kasvatuksena, joka on sekä osa yleistä kristillistä kasvatusta, mutta samalla oma kasvatuksen erityinen osa-alue, jolla on omat erityispiirteet. Ekumeeninen kasvatus on kirkkojen- ja kristillisten yhteisöjen yhteistyötä. Eri kirkkokuntien nuorten yhteen tuleminen ja yhdessä asioihin tutustuminen antaa valmiuksia oman tunnustuskunnan tapojen ja käytäntöjen ymmärtämiseen sekä opettaa vuorovaikutuksellista dialogia.

 

BE1-kurssi suunnataan 18–29 vuotiaille eri kirkkojen nuorille. Aikaisempaa tietoa ekumeniasta ei tarvita, mutta siitä ei luonnollisestikaan ole haittaa. Tavoitteena on, että osalla osallistujista olisi mahdollisuus viedä koulutusmalli omaan seurakuntaansa ja toteuttaa kurssi paikallisesti. Näin malli voi levitä eri puolille Eurooppaa.

 

BE1-koulutus perustuu samaan Jeesukseen rukoukseen (Joh. 17:21) kuin koko ekumeeninen liike: That they would all be one.


Tammikuussa 2017 Riikassa, Latviassa


BE1-kurssi järjestetään aina ekumeenisen rukousviikon aikaan neljän päivän leirinä keskiviikosta sunnuntaihin. Vuosikokouksessaan European Fellowship of Christian Youth sitoutui järjestämään BE1-kurssin Riikassa, Latviassa 18.–22.1.2017 ja 17.–21.1.2018 Tallinnassa sekä Liettuassa vuonna 2019.

Riikassa järjestettävän BE1-kurssin kokonaisosallistujamäärä on 30 henkeä. Osallistujia odotetaan eri puolilta Eurooppaa. Majoittuminen, ateriointi ja suurin osa opetuksesta tapahtuvat Latvian luterilaisen kirkon nuorisokeskuksessa.


Osallistumismaksu 40 € kattaa ateriat, aineiston, luennot ja todistuksen. Luterilaisen kirkon nuorisokeskus tarjoaa maksutta yksinkertaisen leirimajoituksen. Matkakustannuksista ja mahdollisesta muusta majoituksesta osanottajien tulee huolehtia itse. Riikan keskustassa on useita hostelleja ja edullisia hotelleja. Myös lennot ovat edullisia. Matkakuluihin on paikallaan anoa avustuksia esimerkiksi omalta kirkkokunnalta. Osallistujilla pitää olla voimassa oleva matkavakuutus.

 

Lisätietoja:

Juhana Malme, European Fellowship of Christian Youth,

Virpi Paulanto, Ketkokoordinaattori,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.