SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Called to be Holy 8.-10.6.2010 Helsingissä

 

Naisteologit kokoontuivat 8.-10.6.2010 Kulttuurikeskus Sofiaan kansainväliseen ekumeeniseen tapahtumaan. Called to be holy -neuvottelupäivät kokosivat osallistujia 18 maasta kuudelta mantereelta. Noin 90 osallistujasta suurin osa oli Suomesta. Noin kolmannes tuli Aasiasta, Afrikasta, Australiasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta tai Euroopan muista maista.

 

Tapahtuman järjestivät NNKY, Suomen Lähetysseura ja Naisteologit ry. Osallistujia yhdisti halu jakaa kokemuksia ja rohkaistua kristillisessä identiteetissä. Tapahtumaan osallistuneet naiset edustivat erilaisia kristillisiä traditioita ja työskentelivät monenlaisissa eri tehtävissä kirkoissa ja järjestöissä.

 

Teol. yo, SEN:n nuorisojaoston kv-sihteeri Maija Orsila kertoo kokemuksistaan, lue .

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.