SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Caritaksen DUUNI -hanke tukee nuoria vanhempia löytämään työ- tai opiskelupaikan

Hei nuori äiti tai isä! DUUNI -hanke tukee nuoria vanhempia löytämään työ- tai opiskelupaikan. Ryhmät on tarkoitettu nuorille pienten lasten äideille ja isille, jotka ovat työttömiä tai vailla koulutusta. 
Tapaamisajat sovitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. 

Welcome to DUUNI-group at Caritas! The group is meant for young mothers and fatherswho are unemployed orwithout education. The group offerssupport on howto return to studies or to find employment. The schedule of meetings will be agreed uponwith the participants. 

caritas_duunihanke.pdfLisätietoa ja ilmoittautuminen / more info and registration:
 , puh. 040 2566 275Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors