SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Caritaksen DUUNI -hanke tukee nuoria vanhempia löytämään työ- tai opiskelupaikan

Hei nuori äiti tai isä! DUUNI -hanke tukee nuoria vanhempia löytämään työ- tai opiskelupaikan. Ryhmät on tarkoitettu nuorille pienten lasten äideille ja isille, jotka ovat työttömiä tai vailla koulutusta. 
Tapaamisajat sovitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. 

Welcome to DUUNI-group at Caritas! The group is meant for young mothers and fatherswho are unemployed orwithout education. The group offerssupport on howto return to studies or to find employment. The schedule of meetings will be agreed uponwith the participants. 

caritas_duunihanke.pdfLisätietoa ja ilmoittautuminen / more info and registration:
 , puh. 040 2566 275Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.