SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Christ´s Love Moves the World to Reconciliation and Unity – Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokoukseen valmistaudutaan Pohjoismaissa ja Baltiassa

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) yleiskokous järjestetään elo-syyskuussa 2022 Karlsruhessa, Saksassa. Kokouksen teema kuuluu englanniksi Christ´s Love Moves the World to Reconciliation and Unity.  Osana valmistautumista delegaatit ja muut kokoukseen Pohjoismaiden ja Baltian alueelta osallistuvat tapasivat 22.6.2022 etäkokouksessa. Kokouksen moderaattorina toimi Peter Lindvall ja alkurukoukseen johdatti arkkipiispa Antje Jackelén, molemmat Ruotsin ev.-lut. kirkosta.

KMN:n vuoropuhelusta Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa ja ortodoksisen kirkkoperheen vuoropuhelun ajankohtaisesta tilanteesta kertoivat suomalaiset Kimmo Kääriäinen (lut.) ja Maria Mountraki (ort.). Kääriäinen toi terveiset Kirkkojen maailmanneuvoston pyöreän pöydän keskusteluista, joita on järjestetty Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Mountraki kertoi, miten ortodoksisten kirkkojen oma valmistautumiskokous Kyproksella toukokuussa oli sujunut. Julkaistuihin asiakirjoihin  voi tutustua näistä linkeistä:


Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean  

 

Kysymyksiä KMN:n rakenteesta ja taloudellisesta kestävyydestä toi esiin Birger Nygaard Tanskasta ja katsauksen käytännön päätöksentekoon ja odotettuihin tuloksiin antoi Marianne Brekken Norjasta.

Peter Lindvall esitteli yhteisiä teemoja, joita Kirkkojen maailmanneuvoston tuleville ohjelmille Pohjoismaisella ja Baltian alueen toimijoilla on maailmanlaajuisessa kokouksessa. Lindvall totesi, että mukanaolo Kirkkojen maailmanneuvostossa eli maailmanlaajassa ekumeenisessa liikkeessä on keskeistä Ruotsin ev.-lut. kirkon identiteetille. Yhteisinä teemoina hän nosti esiin muun muassa seuraavat: maahanmuutto, sukupuolten tasa-arvo, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, ekumeeninen diakonia, monikulttuurisuus ja uskontodialogi.

 

Valmistautumiskokoukseen osallistujat pääsivät myös keskustelemaan pienryhmissä sekä kokouksen käytännöllisistä että sisällöllisistä kysymyksistä. Koska Kirkkojen maailmaneuvoston kokous järjestetään vain joka seitsemäs vuosi on kokous ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ja vaikuttaa maailmanlaajuisen ekumenian virtauksiin. Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu 350 jäsenkirkkoa. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä. Yleiskokous on KMN:n korkein päätöksentekoelin.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.